23 mei 2012

BRIEFGEHEIMEN

Beste Joke, stop toch met koke... Nee, sorry. Ik kon even aan de verleiding niet weerstaan. Slip of the pen. Je recommence. Beste Joke ik kan het zelf ook niet helpen maar uit welingelichte bron bereikt me de scoop dat jij de eregaste van de Stad Ronse bent op onze jaarlijkse Fiertelommegang.

Tja, het wordt daar weer drummen in en om de erekoetsen. De vrederechter en mijn vriend deken Misjel hun minuscussen gaan wreed zeer doen mijn gedacht. Want dit is een verkiezingsjaar. Geen politicus alhier die zijn hogere politieke relaties niet showen wil in het grote koetsgebeuren. Crembo zijn we hier al beu. Tjenne Schouppe mag blijven waar hij is. Peeters en Lieten hebben we gehad. En ik denk niet dat Johan Vande Lanotte gevraagd gaat worden door zijn kameraden hier ter plekke.

Je zal hier als Vlaamse excellentie in de koetse klimmen ter hoogte van het Provinciaal Instituut van Heynsdaele. Dan in al je glorie alover den Huutond. Om na het kanongebulder Ronse neder te dalen. Eer je de Kruissens afdaalt, plan je een ‘persmoment’ in het Châlet de la Cruche. Alwaar je iets zeggen zal omtrent de erkenning van onze Fiertel als immaterieel erfgoed door de Unesco. Gelijk de Gilles van Binche.

Joke, doe dat niet. Doe niet mee aan de electoralisering van het Fiertelgebeuren. ’t Is zo al erg genoeg. Vraag het aan de Sociëteit der Fierteldragers. Of beter: aan hun vers verkozen nieuwe voorzitter. Fiertel en politiek: niet goed. Een drager draagt. Een Trommel trommelt. En een Fluitje fluit.

Joke, doe dat dus niet. Hou je moment suprême vroeger op de dag, in Louise-Marie ter hoogte van het voormalig stort van Bohez. Vervang er je hoedje van Cultuurminister door je - zwaar vervuilde - pet van Minister van Leefmilieu en Natuur.

Verklaar er dat je vergunning om er 'niet-reinigbare afvalstoffen' te laten dumpen een grote stommiteit is. Een tijdelijk geval van zinsverbijstering. Bid tot onze patroonheilige Hermes om vergeving. Zeg dat je belezen wil worden in onze crypte.
(Nee, niet in je blote kont zoals vroeger. Vrees niks. Dat doen ze daar nu alleen nog voor lingerieshows).

Smeek er de Heilige Hermes dat hij je zegene met gezond verstand. En de mensen van hier met gezonde grond. Je milieuvergunning is totaal in tegenspraak met de eerder afgeleverde bouwvergunning. Met je vergunning kan er namelijk géén bos bovenop de rotzooi. De diepe wortels zouden er de gestorte smeerlapperij een N60-ontsluiting bezorgen naar ons kraantjeswater. Is het dàt wat je wil, Joke? Ons vergiftigen? Zodat we de klere en de kanker krijgen? Van politiekers zijn we veel gewoon, dat wel. Maar jij Joke? Tu quoque, filia mia om het in het De Wevers te zeggen? Nee toch?

Zodus: belezing. Boetedoening. Mea culpa.

Beste Joke, ik zal op je ‘persmoment’ in het Châlet de la Cruche dus niet aanwezig zijn. ’t Is niet dat ik u niet nekeer zoude willen leren kennen. Al was het maar om je te tonen hoe schuune da Roonse tooch kan zoan. Doch op dat moment daal ik met mijn Fiertelcompanen van altijd alreeds weder de Kruissens af om er mijn VTV-maat Johnny den duvoo te bewonderen in gezelschap van mijn dierbaren.

Ho ja doe mijn goede groeten aan je woordvoerder Patrick Verstuyft, mijn fijne gewezen collega op de krant. Van hem leerde ik hoe je het best je koersvelo kan oppoetsen. Dat schept een band. En dan liefst geen platte.

(Aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur).