07 september 2011

GESJOEMEL BIJ DE NIEUWE HAARD

DUPONT ONTSLAAT DIRECTEUR FREDDY CORNELIS

Freddy Cornelis is gisteravond bij hoogdringendheid ontslagen als directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij "De Nieuwe Haard". Dat heeft de Raad van Bestuur onder voorzitterschap van Luc Dupont tijdens een spoedvergadering beslist. Burgemeester Dupont had de zaak maandagavond al aangekaart op het schepencollege.

Bij nazicht van de kassa zou er 5.000 euro weg zijn. Volgens de Raad van Bestuur van De Nieuwe Haard zou dat kastekort te wijten zijn aan financieel gesjoemel. Op de spoedvergadering van gisteravond stond maar één punt: ontslag van de directeur om dringende redenen omwille van onregelmatigheden.

Freddy Cornelis zou eerst verhoord zijn door het directiecomité. Op basis van dat verhoor oordeelde de vergadering gisterenavond dat er genoeg aanwijzingen waren om de directeur op staande voet te ontslaan. Er is ook klacht ingediend bij het parket.


Het goed bestuur van 'De Nieuwe Haard' kwam eerder al eens zwaar onder vuur te liggen toen bleek dat de brandblussers in De Scheldekouter al jaren niet behoorlijk waren nagezien. Freddy Cornelis belde me toen zelf spontaan op om welke vorm van wanbeheer ook ten stelligste te ontkennen en zijn grote inzet voor een goed bestuur van De Nieuwe Haard te beklemtonen. Of het hier gaat om slordigheden dan wel opzettelijke malversaties zullen zowel het verdere onderzoek als de verdediging van Cornelis dienen uit te wijzen. Bijzonder pijnlijk is deze zaak alleszins voor alle betrokkenen. Wie 5.000 euro weinig vindt voor een topambtenaar met een behoorlijk salaris en een lange staat van dienst moet er ook bij bedenken dat dit voor heel wat mensen, bijvoorbeeld voor bewoners van sociale woningen wel veel geld is.

Het nieuwe Ronse van de Renaixance heeft er alle baat bij een keer en voorgoed een punt te zetten achter elke vorm van dubieus affairisme ten koste van de Ronsese belastingbetaler.