08 september 2011

FREDDY CORNELIS PLEIT ONSCHULDIG

‘DIT IS OPGEZET POLITIEK SPEL.'
'DUPONT WIL EIGEN MANNETJE OP MIJN STOEL'.
LUC DUPONT: ‘IK WIL CORRECT BESTUUR’.


Freddy Cornelis (64), die al bijna twintig jaar als directeur aan de top van Ronsese sociale woningmaatschappij 'De Nieuwe Haard' staat, zou over enkele maanden met pensioen gaan. De dinsdag ontslagen directeur schreeuwt zijn onschuld uit. Hij ontkent met klem alle hem ten laste gelegde feiten en vecht zijn ontslag aan. Volgens hem is hij het slachtoffer van een opgezet politiek spel waarbij de poten van zijn stoel moesten worden gezaagd om zijn vertrek te bespoedigen en een nieuwe directeur op zijn plaats te zetten. Hij wijst daarvoor met de beschuldigende vinger naar burgemeester Luc Dupont, voorzitter van De Nieuwe Haard. Luc Dupont volgde (volgens een eerdere politieke afspraak onder de bestuurspartijen) onlangs voormalig voorzitter Walter Kerckhove op. Zowel in 'Het Laatste Nieuws' als in 'Het Nieuwblad' bijt Freddy Cornelis vanochtend bikkelhard van zich af. Hij ontkent formeel alle aantijgingen. Hij plaatst ook vraagtekens achter de manier waarop hij is ontslagen. Hieronder het hele verweer van Freddy Cornelis en de reactie op dat verweer door Luc Dupont.

De manier waarop

‘Maandagochtend kwam gedelegeerd bestuurder Luc Dupont me mondeling meedelen dat ik zou ontslagen worden. Ik mocht zelfs mijn bureau niet meer binnen om mijn persoonlijke spullen op te halen. Ik ben toen nog gehoord door het directiecomité waar ik heb aangetoond dat ik geen fraude heb gepleegd. Ik kreeg maar een half uur om mij te verdedigen en dat enkel tijdens het directiecomité. Daarna moest ik mijn sleutels afgeven. Ik mocht nog net afscheid nemen van mijn collega's. Mijn privé-spullen moest ik achterlaten, die zouden ze mij later wel bezorgen.'

De kassa

'Het is waar dat de boekhouding van de huurgelden een warboel is. Maar we waren die net in orde aan het brengen. Er waren tot 50 situaties die moesten worden bekeken. Een echt titanenwerk is dat, maar tegen het einde van het boekjaar 2011 zouden we die klus hebben geklaard. Het blijkt dat er inderdaad wel documenten zijn gemanipuleerd, maar dat is zonder mijn medeweten gebeurd. Ik heb wel een vermoeden wie daarvoor verantwoordelijk is, maar wens daarover geen uitspraken te doen. De Raad van Bestuur heeft dan dinsdagavond het ontslag bekrachtigd op basis van wat Luc Dupont er heeft verklaard. Waarom mocht ik daar niet aanwezig zijn om me te verdedigen? Ik sta recht in mijn schoenen, want ik heb niét gefraudeerd'.

Het bedrag'

'Ik heb trouwens geen idee hoe ze aan het verduisteren van 5.000 euro komen. Als ik de zaken samentel die mij worden aangewreven, kom ik uit op 2.000 euro of wat meer. En dan nog: er hééft nooit een euro te weinig in de kas gezeten. Dat is tijdens de verschillende periodieke controles ook telkens vastgesteld'.

De schriftvervalsing

‘Ik ontken dat ik schriftvervalsing heb gepleegd. Ik heb geen documenten zelf ondertekend. Wel heb ik de naam van betrokkenen boven de plaats geschreven waar ze moesten tekenen. Hun handtekening moest daar gewoon nog bijkomen'.

De politiek

'Sinds Luc Dupont begin dit jaar voorzitter werd, heb ik steeds het gevoel gehad dat er aan de poten van mijn stoel werd gezaagd en dat hij elke gelegenheid zou aangrijpen om mij weg te krijgen. Hij heeft het nu voor het zeggen en wil dat zijn eigen mannetje directeur wordt van De Nieuwe Haard'.

Het waarom

'Ik sta op negen maanden van mijn pensioen. Waarom zou ik het in mijn hoofd halen om plots 5.000 euro te stelen? Ik ga de redenen van mijn ontslag aanvechten en overweeg klacht in te dienen wegens smaad en eerroof. Ik zal tot het uiterste gaan om het onrecht dat mij is aangedaan te bevechten. Ik heb niét gefraudeerd, maar ben het slachtoffer van opgezet spel en heb niet de kans gekregen me te verdedigen. De waarheid komt wel naar boven tijdens het gerechtelijk onderzoek.'

LUC DUPONT: IK STA OP CORRECT BESTUUR.

Luc Dupont reageert op zijn beurt dan weer op het verweer van Freddy Cornelis.

Luc Dupont: ‘Terwijl de directeur met vakantie was, zijn documenten opgedoken die aantonen dat er financieel gesjoemeld was. Ongeveer 5.000 euro is verdwenen. Wij hebben aanwijzingen dat de betrokkene dat geld heeft achterover gedrukt'.

'Op basis van die vaststellingen én de verklaringen die hij maandag heeft afgelegd aan het vijfkoppige directiecomité, heeft de Raad van Bestuur dinsdagavond objectief en goed ingelicht geoordeeld dat die man op staande voet moet ontslagen worden'.

'Ik sta op correct bestuur en vind dat wie zich aan het tegendeel bezondigt maar de consequenties moet dragen'.

'Freddy Cornelis mag zeggen wat hij wil, maar er zijn meer dan voldoende redenen gevonden om hem op die manier te ontslaan. Dit is overigens niet mijn beslissing, maar de unanieme mening van de Raad van Bestuur'.

'Ik ben er 200 procent zeker van dat de dwingende reden door het parket zal worden bevestigd.'

Bij dat parket heeft De Nieuwe Haard tegen Freddy Cornelis een strafrechtelijke klacht ingediend wegens oplichting, het gebruik van valse stukken en misbruik van vertrouwen.

Freddy Cornelis van zijn kant is vastbesloten om zijn eer te verdedigen en zijn onschuld te bewijzen. In dit land bestaat het vermoeden van onschuld tot bewijs van het tegendeel.

Ronse heeft er hoe dan ook een nieuwe affaire en een lange procedureslag bij.


(Foto Freddy Cornelis: Het Nieuwsblad/Peter Malaise).