26 januari 2011

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EXCLUSIEF EIGEN NIEUWS
ZAAK POLITIEKAZERNE:
TACK TEGEN VRIJSPRAAK DUPONT

RONSE OP ZIJN SMALST:
ESCALATIE ANTI-POLITIEK


ACHT JAAR OPSLUITING VOOR ALLE RONSENAARS
IN POLITIEKE GEVANGENENSTRAAT ZONDER EINDE


In de zaak van de politiekazerne Reseco gaat Erik Tack (Vlaams Belang) met een voormalig carwash-uitbater in beroep tegen de volledige vrijspraak van burgemeester Luc Dupont, schepen Pol Kerckhove, stadssecretaris Linda Vandekerkhove en zakenman Jean-François Dopchie door de rechtbank van Oudenaarde op 24 december jongstleden. Volgens juristen die ik hierover raadpleegde, is het gebruikelijk dat het Openbaar Ministerie het beroep van de Burgerlijke Partij volgt om aan het Hof de volledige vrijheid van beoordeling te laten, niet alleen op burgerlijk- maar ook op strafgebied. Het beroep betekent geenszins dat het Openbaar Ministerie van gedacht is veranderd. Welintegendeel, alles wijst erop dat het Parket-Generaal ook in beroep de vrijspraak zal vragen. Het had immers reeds de buiten vervolginstelling gevraagd voor de Kamer van Inbeschuldigheidsstelling. Burgemeester Dupont zei eerder al te verwachten dat zijn politieke rivaal Tack in de Ronsese gemeenteraad de zaak allicht zou rekken tot de volgende verkiezingen om er electoraal voordeel uit te halen. Hij krijgt hierin dus gelijk. Er komt een zoveelste zware tackle van Tack op de persoon van zijn politieke rivaal Luc Dupont die hier - en dit maakt het bijzonder pijnlijk - ook tot in zijn beroepseer als advocaat koud wordt gepakt.

WORDT HET ANTWOORD VAN DE KIEZER
EEN GELE OF EEN RODE KAART?


Volgens eerdere uitspraken van Erik Tack zouden wij als Ronsenaars door de aanpak van Dupont bij de kazerne-verhuizing '50.000 euro schade hebben geleden'. Hoeveel diens eigen rechtsgeding en de navenante vertraging van de politie-verhuizing ons als Ronsenaars al heeft gekost, daar wordt door Tack met geen woord over gerept. De affaire sleept zich eindeloos verder en verhuist nu naar het Hof van Beroep in Gent. De juridische term 'tergend geding' ligt binnen handbereik van de betrokkenen die op kerstavond met zijn allen door de rechtbank van Oudenaarde waren vrijgepleit van alle schuld.

Maar de druiven waren blijkbaar te groen voor Tack. Met zijn - nu al acht jaar! -volgehouden hardnekkige juridische aanval op Luc Dupont (en diens geel-rode bestuur) switcht Tack constant leep tussen gemeenteraad en rechtbank. De ene keer verwijst hij voor argumenten ter staving van zijn houding naar zijn tussenkomsten in de gemeenteraad, de andere keer trekt hij alweer een nieuw kaart in de rechtbank.

Het al te doorzichtige electorale nummertje dat zogezegd wordt opgevoerd vanuit het algemeen belang maar gaandeweg onmiskenbaar contraproductief werkt ten nadele van alle Ronsenaars komt inmiddels meer dan één Ronsenaar de strot uit. Er is vrijspraak gevonnist en...de politie van Ronse zit inmiddels al een tijd goed en wel op haar nieuwe stek: in de Politieke Gevangenen (!)straat. Van een symbolische naam gesproken. Het lijkt er wel op of wij als Ronsenaars door deze aanslepende affaire die zwaar drukt op het bestuur van onze geliefde stad met zijn allen al acht jaar worden opgesloten in een Politieke Gevangenstraatje zonder eind. Voor de verantwoordelijkheid hiervan zou ik als Ronsenaar niet willen getekend hebben.

Ik schreef het hier eerder al en ik schrijf het hier nogmaals. Geen zinnig mens in Ronse die twijfelt aan de integriteit van Luc Dupont: noch als burgemeester, noch als advocaat, noch als Luc Dupont tout court... Ook de rechtbank van Oudenaarde is dus sinds 24december 2010 die mening toegedaan. Maar wat baten kaars en bril, als Tack in deze verpolitiseerde tweestrijd versus Dupont alleen maar zijn eigen Grote Gelijk en zijn electorale score zien wil?

Of hoe lokale politiek op zijn smalst ook, ondanks een collectieve vrijspraak door de rechter, verder blijft ontsporen. Of hoe het donkerste deel van de Ronsese oppositie aldus jammerlijk verloedert tot een zielige contra-productieve anti-politiek en hiermee de hemel boven Ronse donker kleurt. Zo werkt dat dus alvast nièt Tuupe vuir Ronse.