14 september 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

POL KERCKHOVE : WAT IK ONTVANG EN VAN WIE.
‘DAT MIJN COLLEGA’s MAAR HETZELFDE DOEN…’
‘Ik heb nooit verdoken wat ik verdiende. Ik heb het enkele jaren geleden al eens in de media meegedeeld. Ik ben daar volledig open in en iedereen mag dat weten. Vraag eens aan mijn collega’s of ze hetzelfde willen doen met hun weddes en alle bijkomende mandaten…… We zullen dan eens de rekening maken.’

Dat schrijft OCMW-voorzitter en Schepen van Financiën Pol Kerckhove in een uitgebreid antwoord op de hier gisteren gepubliceerde updates van de site ‘Cumuleo’ die hem als Ronsese gekozene ver(r)assend vermelden op de pay-roll van de ‘Intercommunale du Développement de Tournai.’

We gaan heel graag in op de suggestie van Pol Kerckhove. We verzoeken dus bij deze al zijn collega’s van de Ronsese bestuursmeerderheid om, langs deze weg voor de vele lezers van deze blog (bedankt voor uw 400.000 clicks!), al hun gecumuleerde inkomens van hun - publieke - mandaten kenbaar te maken. Met andere woorden: het geld dat ze als politieke mandatarissen als burgemeester en schepenen ontvangen via onze rechtstreekse en onrechtstreekse belastingen. Plus het geld dat ze daarnaast van ons krijgen - via peperdure facturen - van intercommunales zoals Gaselwest, TMVW, Eandis, Ivla enz.. Hieronder alvast volledige klaarheid over de publieke inkomsten van Pol Kerckhove, zoals gemeld door hemzelf.


Pol Kerckhove : 'Het is inderdaad zo dat ik in het Directiecomité van Westlede zetel sedert 2001. Bestaat uit 7 leden waaronder Martin Van Peteghem burgemeester De Pinte, Luc Deryck burgemeester Temse, Yves De Swaene burgemeester Lochristi, Guy Reynebau schepen Gent, Katarina Segers schepen Gent en Daniël De Vuyst schepen Brakel en provincieraadslid. 2 CD&V, 2 sp.a & 3 VLD.
Je moet lid zijn van de Raad van Bestuur om in het Directiecomité te zetelen. Er zijn 5 RvB en 5 Directiecomitees per jaar. Per vergadering krijg ik €175 (zoals een gemeenteraadslid te Ronse). Dus €1750/jaar.

Ik ben vanuit Westlede samen met de directeur van crematorium Westlede (Kris Coenegrachts) aangeduid voor de RvB van IDETA. Vanuit de RvB van IDETA ben ik aangeduid voor het Directiecomité van het crematorium van Frasnes. Hier idem dan in Westlede, je kan geen deel uitmaken van het directiecomité crematorium als je niet in de RvB zit!!! De RvB komt 4 keer per jaar samen en het Directiecomité een 5-tal keer per jaar. Hier is den tarief €150 per vergadering. In totaal ongeveer €1500/jaar.

IDETA is inderdaad dus afkorting van 'Intercommunale du Développement du Tournaisis et Athois! IDETA is een overkoepelend orgaan (RvB laat ons zeggen) waaronder verschillende pijlers zoals windmolens, ontwikkeling industrieterreinen, toerisme, kinderopvang, enz. En ook een pijler crematorium. In Vlaanderen werkt men anders en heeft men voor ieder onderwerp een aparte organisatie. Op dat vlak zijn onze Waalse vrienden doorzichtiger, eenvoudiger en beter gestructureerd. Maar vooral ook zuiniger… Het crematorium van Westlede heeft 1/3 van het kapitaal (ongeveer €150.000) geleverd voor het crematorium. Met de garantie voor een Vlaamse service. We konden toch moeilijk een ander crematorium bouwen een paar km verder. Die wafelijzerpolitiek hebben wij al lang achter ons gelaten…. In ruil voor 1/3 is het ook logisch dat de Vlamingen 1 zetel kregen in de overkoepelende RvB en 2 zetels (van de 6) in het Directiecomité van het crematorium ‘De Witte Bomen’. En het was ook logisch dat ik daar ging zetelen daar ik de gesprekken van in het begin gevoerd heb maar vooral omdat ikzelf met het voorstel gekomen ben. Zuid-Oost-Vlaanderen kan hier maar goed bij varen.

Via mijn collega Rudy Demotte is dan alles heel snel gegaan en zijn er nooit noemenswaardige obstakels geweest. Het is een prima samenwerking waar ze in Brussel nog veel kunnen van leren. Ook den Bart le nouveau dieu de Flandres…..

Het is wel zo dat IDETA wel al met Frankrijk samenwerkt. Oa. voor het crematorium. Ook in Wattrelos (naast Roubaix) komt een nieuw crematorium en zouden er samenwerkingsverbanden komen. Daar speelt de Europôle!!!

Ik zit enkel in de RvB van 'De Nieuwe Haard' en niet in het Directiecomité! Anderen wel…De RvB komt ongeveer een 6-tal keer samen per jaar. Het Directiecomité weet ik niet maar in elk geval veel meer dan de RvB. Hier juist hetzelfde. Men kan maar in het Directiecomité zetelen als je deel uitmaakt van de RvB. Het tarief hier was tot 06/10 €80/vergadering. Maar dit is nu opgetrokken naar ik dacht €100 of €150. Ik weet het niet echt. Dus hier 6x €80 = €420. Het is trouwens overal zo dat je moet deel uitmaken van de RvB om in het Directiecomité te zetelen. Om het werkbaar te houden. Dus in totaal : €1750 + €1500 + €420 = €3670/jaar Dit zijn bruto bedragen. Ongeveer de helft daarvan gaat naar de belastingen en 10% van het bruto gaat naar de sp.a (afdrachten). Dus bijna 60% krijg ik niet in handen…….Als OCMW-Voorzitter en schepen ontvang ik €2000 netto/maand. Ik heb minder dan de andere omdat ik dit fulltime doe. Ik betaal persoonlijke RSZ op mijn wedde. De andere collega’s cumuleren het met een andere wedde waar ze de persoonlijke RSZ betalen bvb. cumul met hun volledig pensioen, advocaat, enz. Op deze netto wedde van €2000 betaal ik iedere maand €320 afdrachten aan de partij aan Gent!!! Dit is ongeveer 10% op de bruto wedde.

Voilà den dikke pré en vetpotten die ik krijg per maand en per jaar. En dit voor de verantwoordelijkheid van een kleine 300 werknemers in het OCMW & schepen van Financiën van een stad van 25.000 inwoners. En ik zal de uurtjes dat ik werk maar niet bijzetten…maar het zijn er meer dan 40……'

Tot zover de uitgebreide toelichting van Pol Kerckhove. Een goed begin alvast. Uitkijken nu of zijn oproep naar ‘De Collega’s’ wordt beantwoord. We houden u hier zoals steeds op de hoogte fidele bloglezer. Dat spreekt.