27 januari 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

DIRECTRICE BETUIGT SPIJT VOOR GESJOEMEL

KATHOLIEKE ONDERWIJSBAZEN
MERKTEN ZEVEN JAAR NIKS


De voormalige directrice van de Vrije Basisschool Glorieux in Ronse heeft tussen 1999 en 2006 meer dan 200.000 euro gepikt uit de schoolkas. Ze verscheen voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde wegens valsheid in geschrifte en verduistering. Het openbaar ministerie vordert een strenge straf vanwege de vertrouwensfunctie en het feit dat er weinig of geen verzachtende omstandigheden kunnen worden aangevoerd. De beklaagde biedt de school, de kinderen en het personeel haar verontschuldigingen aan. Ze heeft ongeveer de helft van het geld inmiddels terugbetaald, daartoe haar woning verkocht en afstand gedaan van haar vaste benoeming als directrice. De vzw Vrij Katholiek Onderwijs Regio Ronse (VKORR) vraagt één euro voor de morele schade die aan de goede naam van Glorieux werd aangebracht.

Zeven vette jaren…

Op 1 september 1999 ging ze aan de slag als directrice. Zeven jaar duurde het eer een externe bedrijfsrevisor aantoonde dat ze 215.375 euro had verduisterd. Het geld kwam ondermeer van schoolactiviteiten zoals mosselsoupers. De onvreemding voor persoonlijke doeleinden, naar verluidt voor het leiden van een luxueus leventje, werd gemaskerd door fictieve facturen. De directrice bekent schuld, maar zegt dat het verduisterde bedrag van 215.375 euro overschat is.
'Ik heb enorm veel spijt,’ aldus de beklaagde ’maar helaas kan ik de klok niet terugdraaien. Tegenover de kinderen, de ouders en het personeel bied ik mijn oprechte verontschuldigingen aan.'

Niks gemerkt

De verdediging van de beklaagde rekent op mildheid van de rechtbank en wijst hierbij met de vinger naar de inrichtende macht, het Vrij Katholiek Onderwijs Regio Ronse.
'Wij vinden dat de school zelf niet vrijuit gaat', aldus de verdediging. ‘Elk jaar werden de rekeningen gecontroleerd maar nooit werd enige onregelmatigheid vastgesteld.'

De school zelf (in het gefnuikte imago) en de leerkrachten (die zich met krappe middelen dag na dag inspannen voor kwaliteitsonderwijs) betalen alvast een hoge prijs voor het gesjoemel van de directie aan de ene kant en de jarenlange argeloosheid van de toezichthoudende onderwijsbonzen aan de andere.

De rechtbank velt vonnis op vrijdag 20 februari.