17 oktober 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

BURGEMEESTER DUPONT VANAVOND IN DEZE BLOG:

SAMEN VOORT BESTUREN MOET KUNNEN


In een gesprek dat we vanavond met hem hadden zegt burgemeester Luc Dupont ons dat er met de socialistische partner ondanks het meningsverschil over zijn brief aan Leterme zal worden voort bestuurd omdat de faciliteiten niet expliciet vermeld worden in het bestuursakkoord. Hoewel ze inderdaad wel degelijk vermeld staan in de sterkte-zwakte analyse van het Strategisch Plan.

Burgemeester Dupont neemt er akte van dat de bestuurspartner niet meegaat in zijn vraag om de faciliteiten af te schaffen.

Luc Dupont: ‘Blijkbaar komt het bij ons partners niet tot een eensgezind standpunt daarover. Maar een probleem om toch samen voort te besturen is dat voor mij niet.’

Luc Dupont laat er geen twijfel over bestaan dat hij dat wel liever eventjes anders had gezien.

Onze vraag of hij zich nu door dit standpunt over de faciliteiten naar zijn achterban toe geroepen voelt een verlengstuk te breien aan zijn tweede mandaat als burgemeester vindt hij ‘voorbarig’.

Voor wie tussen de regels lezen kan houdt Dupont met andere woorden alle mogelijkheden open. Van een definitief afhaken na deze legislatuur is niet langer sprake.