02 september 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

SOCIALISTEN OVER FACILITEITENBRIEF DUPONT:

'WIJ GELOVEN NIET IN SINTERKLAAS.'


EXTRA PREMIE VOOR LEERKRACHTEN EN MEER WERKINGSKOSTEN VOOR RONSE


Hierna de volledige verklaring van Leander De Cauter, de fractievoorzitter van Sp.a-Groen in de gemeenteraad gisteren over de brief die burgemeester Luc Dupont stuurde naar Yves Leterme op 11 juli jongstleden met de vraag om de faciliteiten in Ronse af te schaffen.

SP.a — Groen! Ronse pleit niet voor de afschaffing van de faciliteiten.

Laten we eerlijk zijn, zolang België blijft bestaan, zullen de faciliteiten niet afgeschaft worden. Daarvoor is zowel in de Kamer als in de Senaat een 2/3 meerderheid nodig en dan nog eens een gewone meerderheid per taalgroep.

Onhaalbaar dus om de wet van 2 augustus 1963 snel te schrappen. Helaas, ook niet op vraag van Ronse.

Uiteraard ontkennen ook wij niet dat de faciliteiten voor onze stad nadelige gevolgen hebben gehad. Een aantal daarvan laten zich tot vandaag voelen. Maar zullen die in één Hap opgelost zijn door de afschaffing van de faciliteiten?

Trouwens, zal er plots minder Frans gesproken worden in de straten van een Ronse zonder faciliteiten?

Bovendien zou zon afschaffing ook een aantal nadelige gevolgen hebben voor de Ronsenaars. Geen Franse les meer vanaf het derde leerjaar bijvoorbeeld - is dat momenteel geen concurrentieel voordeel op de arbeidsmarkt?. Of ons politiekorps moeten delen met andere gemeentes...

Laten we dus geen energie verspillen aan een onhaalbare eis, maar onze pijlen richten op realistische vragen.

Zo verdienen de ambtenaren van onze stad een pluim. Zij hebben immers een extra inspanning moeten leveren om in Ronse aan de slag te kunnen. In onze stad moet elke ambtenaar slagen in een taalexamen. En dat is niet evident. Bovendien krijgen ze voor die inspanningen geen euro extra.

Waarom eisen we daarvoor geen compensatie van de federale overheid? In de vorm van een premie bijvoorbeeld of de verhoging van de werkingskosten voor steden en OCMWs met faciliteiten. Het zou het stadsbestuur meteen extra aantrekkelijk maken als werkgever.

Ook een taalpremie voor leerkrachten in de diverse netten lijkt ons een realistische vraag. Want we kunnen iedereen gebruiken om mee te werken aan het oplossen van de problemen die écht van belang zijn voor de Ronsenaar. Alors: au boulot.

Namens de SP.a -Groen! Fractie

Leander De Cauter
fractievoorzitter


(Foto: www.magelaan.be)