04 maart 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

'OPEN' VLD RONSE OP EXTREEM POPULISTISCHE TOER

WIL NIEUWE RONSENAARS SCREENEN OP KOOPKRACHT


Open VLD wil nieuwkomers in Ronse middels een anonieme vragenlijst doorlichten om een idee te krijgen van hun koopkracht. In een extra agendapunt op de gemeenteraad van maandag luidt dat als volgt.

'Ronse wordt de laatste jaren geconfronteerd met een instroom van Nieuwe Ronsenaars .Overweegt de meerderheid om te peilen naar de koopkracht van deze Nieuwe Ronsenaars, dit in het kader van het integratiebeleid? Indien ja, wanneer zal men hier werk van maken en op welke manier? Indien neen, waarom niet?'

Ter herinnering geven we hierna Artikel 2 van de

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Als dit dus maar geen klacht oplevert bij het Centrum voor Gelijke Kansen… Vervolg maandag in de gemeenteraad.