13 februari 2008

DE BENIEUWDE RONSENAARTIPJE VAN SLUIER
IN CHRISTELIJK
OPINIEBLAD TERTIO

‘MOSLIMA'
NEDIA GMATI-TRABELSI:'HOOFDDOEK GEEN VERZET
TEGEN WESTERSE WAARDEN'

‘MANIPULATIE VAN GODSDIENST IS UIT DE BOZE’


In het christelijk opinieblad Tertio geeft schepen van Integratie Gmati-Trabelsi vandaag haar mening over de hoofddoekenkwestie.

Nedia Gmati-Trabelsi: ‘Veel mensen zien de hoofddoek als een uiting van verzet tegen westerse waarden. Maar dat is het helemaal niet. Moslimmeisjes en vrouwen dragen gewoon die hoofddoek omdat die deel uitmaakt van hun identiteit als vrouw. Volgens mij is er na de aanslagen van 9/11 veel veranderd. Er kwamen veel vooroordelen tegenover allochtonen, moslim of niet. Plots werd het 'wij' tegenover 'zij'. Bijgevolg vroegen veel allochtonen zich af wat de islam nu juist betekent, en gingen ze op zoek naar de echte kern van hun geloof, meer dan wat op de televisie te zien is.’

Een moslima onder de katholieken

Nedia Gmati-Trabelsi: ‘Ook voor mij was dat zo: tot mijn veertien jaar ging ik naar een katholieke school dat was zeer belangrijk voor mijn ouders. Als moslima heb ik dus sneller kennis gemaakt met de katholieke godsdienst dan met de islam. Want ook ik had vooroordelen tegenover de islam. Godsdienst op zich is niet slecht of goed, wel de manier waarop mensen godsdienst manipuleren en daar misbruik van maken.’

Volgens Tertio ontbreekt het in Ronse ontdanks een relatief grote allochtone gemeenschap, waardoor ook de islam zichtbaar aanwezig is in het straatbeeld, aan een echt interreligieuze dialoog. Die kan nochtans leiden tot ontmoeting tussen culturen en godsdiensten. Meer dan wat sympathiebetuigingen over en weer zijn er volgens het christelijk blad niet.

Nedia Gmati- Trabelsi betreurt dat, zo meldt Tertio nog. Een hint om die dialoog op te starten.

Ronse: Le Petit Molenbeek…

Safia Marzouki van de vereniging Vrouwen in Beweging toont zich in het blad evenzeer voorstander van een open dialoog tussen de culturen.

Safia Marzouki:‘Alleen door dialoog kunnen we tot oplossingen komen en kan het samenleven in onze stad verbeteren. Iedere vrouw moet het recht en de vrijheid hebben een hoofddoek te dragen. Toen ik jong was, was er veeleer een beweging tegen het dragen van de hoofddoek, maar nu zie ik dat het voor jonge meisjes dé manier is om hun religieuze overtuiging te tonen en hun identiteit terug te vinden.’

Daar zit volgens Marzouki nog altijd het probleem.

Marzoeki :‘In Ronse worden ze als allochtonen en dus niet-Belgen bekeken, maar in Marokko of Tunesië zijn ze evenmin een van hen. Bovendien worden de termen 'allochtoon- autochtoon' nu veel meer gepolariseerd dan vroeger.’

De integratie wordt volgens Tertio in Ronse bemoeilijkt door een cumulatie van factoren.

'In Ronse leven niet alleen mensen met een andere religieuze overtuiging en een vreemde klederdracht, maar velen onder hen spreken ook uitsluitend Frans. De werkloosheidsgraad is hoog en de scholingsgraad onder allochtonen laag. Bovendien zijn de jongste jaren heel wat allochtonen uit Molenbeek naar Ronse afgezakt bij wie de integratie niet echt gemakkelijk loopt. Ronse wordt soms zelfs al petit Bruxelles genoemd.’

Ronsese onderwijswereld vraagt steun van stadsbestuur

De meeste Ronsese moslimkinderen volgen les in het katholiek onderwijs, zo schrijft het toch Tertio.

Volgens Maria Declercq, coördinator van de scholengemeenschap en directeur van de kleuterschool Sancta Maria kampt het basis- en kleuteronderwijs met een drietaligheidsprobleem.

Maria Declercq (in Tertio): Veel kinderen spreken met hun ouders Arabisch, met broers of zussen Frans en op school Nederlands. De achterstand voor kinderen uit allochtone gezinnen begint dus al op kleuterleeftijd. Dat zijn de echte problemen in Ronse. Niet zozeer het al dan niet dragen van een hoofddoek.’

Toch merkt Declercq een positieve evolutie.

Maria Declercq: 'Almaar meer allochtone ouders staan erop in het Nederlands te worden aangesproken. De aanwezigheid van moslims op een katholieke school komt meermaals ter sprake in de moedergroepen. In het onderwijs is er wel degelijk een dialoog aan de gang. Maar samen met de directies van het gemeenschapsonderwijs vragen we wel meer ondersteuning van het stadsbestuur.'