05 november 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAREXCLUSIEF EIGEN NIEUWS

SNEL EERHERSTEL VOOR ALOUDE STEENBRUGGE

DELHAYEPLEIN VOLGEND JAAR AL IN HET NIEUW


Uit betrouwbare bron vernemen we dat het Aimé Delhayeplein volgend jaar al helemaal hernieuwd wordt.

Vorige week nog lanceerden we hier een oproep tot het beleid om de snelle verloedering van ‘de Steenbrugge’ zoals ze in de volksmond wordt genoemd dringend een halt toe te roepen: door het Aimé Delhayeplein een nieuw gerenoveerd uitzicht op mensenmaat te geven.

Eén van de mooiste plekken van Ronse ligt er nu immers als een verloren stuk landingsstrip bij, met een mislukte bloempot als rotonde.

Zoals Glorieuxlaan

Door de jammerlijke afbraak van het mooie 'villa-kasteeltje Thomaes’ in de sixties zal het plein wel nooit het romantische uitzicht terug kunnen krijgen zoals vereeuwigd in de mooiste aquarellen van wijlen architect Paul Cuvelier. (Zie De Benieuwde Ronsenaar van 29.10)

Het ronduit goede nieuws is dat het gedeelte tussen Neerhofstraat (Volksbond) en de voet van Wijnstraat/Kruistraat volgend jaar wel grondig wordt omgetoverd. Dit naar het voorbeeld van wat we nu al zien in de Glorieuxlaan.

Er is wat gehakketak aan voorafgegaan of er aan de Steenbrugge behalve brede voetpaden en veel groen net zoals in de Glorieux ook aparte fietspaden zouden worden aangelegd.

De stad Ronse heeft er, zo vernemen we, hard op aangedrongen bij de Provincie (het gaat hier om een stuk Provincieweg) dat dit wel zou gebeuren. Mét succes. Zo blijkt nu.

De redenering van de Stad Ronse is dat er wel ergens dient te worden gestart met de aanleg van fietspaden in de binnenstad. Ook al is dit hier dan maar voor honderdvijftig meter.

Het wijst er alleszins op dat de sensibiliseringsacties van de lokale Fietsersbond, gekoppeld aan de zorg van het stadsbestuur om het Strategisch Plan ('Genieten middenin het Groen') vorm te geven nu concreet zijn vruchten begint af te dragen.

Er zou, steeds volgens onze informatie, voldoende bugetaire ruimte zijn om in 2008 al de werken aan te vatten.

Ommetje fietsen langs de Beekstraat

Minder prettig nieuws voor de Ronsese fietsers is dan weer dat het gedeelte van de Ninovestraat dat momenteel aan hernieuwing toe is het zonder aparte fietspaden zal moeten stellen. Daarvoor blijkt er helaas te weinig reglementaire ruimte beschikbaar te zijn in deze nochtans superdrukke doorgangsstraat naar ondermeer...het nieuw aan te leggen Kloefproject toe.

Om vlot fietsverkeer mogelijk te maken van en naar de omliggende 'groene vingers' van het Muziekbos wordt er wel gedacht aan een alternatief fietsparcours langs de Beekstraat.

(Copyright De Benieuwde Ronsenaar/Verplichte bronvermelding).