03 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (49)

INSTALLATIEVERGADERING VOL AMBIANCE

FOULON-DUPONT AL METEEN ZWAAR ONDER VUUR

ERIK TACK: ‘UW V VAN VLAAMS STAAT VOOR VALS EN VERRAAD’

CONCERTO VAN WENSEN EN VERWENSINGEN


Wie dacht dat de installatie van de nieuwe bestuursploeg Dupont-Deriemaker gisteravond een veredelde nieuwjaarsreceptie zou worden met alle voorspelbare clichés der welwillendheid en een glaasje Hoge Mote na, kreeg tot eenieders verrassing meteen het betere vuurwerk geserveerd.

Erik Tack heeft zijn doos pijlen meegebracht en lost er meteen een paar recht in het ‘wezen’ van de CD&V.

Tack: ‘Uw V staat niet voor Vlaams, maar voor Vals en Verraad. De enige CD&V’er die zich een echt Vlaming mag noemen, is Frans Deruyck. Hier vanavond aanwezig als toeschouwer. Stop u niet weg, Frans.’

(Waarop de kwieke tachtiger en Vlaamse voorvechter wegduikt achter een pilaar, om van de emotie te bekomen allicht).

‘De Benieuwde Ronsenaar’ neemt u hieronder mee op tournee naar de gemeenteraad en de coulissen van het Ronsese bestuur.


In het belang van onze geliefde stad…

De eedaflegging van de nieuwe raadsleden en schepenen begint aanvankelijk als een routineklus, met gezellige onderonsjes hier en daar. Het lijkt wel een plechtige proclamatie van de gekozenen des volks, in aanwezigheid van hun fiere familie en supporters.

Het gaat er dan allemaal nog hoogst gemoedelijk aan toe. Wat zijn we toch lief voor mekaar. Hoewel. Timeo danaos et dona ferentes. Wees op je hoede voor de Grieken ook al komen ze met geschenken. Christiane Modde (Vlaams Belang) heeft de rechterarm in het gips en mag van Luc Dupont de eed afleggen… met de linkerhand. Het brave mens maakt net geen vuist.

Dokter Jacques Vanherpen, die zijn patiënten in een persoonlijk schrijven ooit opriep om te stemmen voor Orphale Crucke (Sp.a) neemt nu uitgebreid foto’s van zijn dierbare, Brigitte Goddaer,(Vlaams Belang) die net als alle anderen zweert dat ze de verplichtingen van haar mandaat trouw zal nakomen.

(De eed van trouw aan de koning hoeft niet langer. De vorst heeft vanwege verbouwingswerken van zijn zoon wel andere dingen aan het hoofd dan de trouw aan zijn kroon van pakweg Brigitte Goddaer uit Ronse).

Luc Dupont wenst iedereen een vruchtbaar mandaat ‘in het belang van onze geliefde stad’.

Op de overvolle publieksbanken zit zijn minzame mama die eerder op de dag ook al de eedaflegging bijwoonde bij de gouverneur. Deze kranige dame was in 1950 het allereerste vrouwelijke provincieraadslid van Oost-Vlaanderen.

Vrolijke vrienden, dat zijn wij

Vanop de persbanken lijkt de raadstafel net een omgekeerde U. Van in Tuupe. Tuupe? Was dat maar zo.

De fractie van Het Vlaams Belang ligt helaas al in stukken nog voor het spel begint: aan twee kanten van de tafel.

De liberale ‘vrienden’ van GBIC en VLD zitten pal tegenover elkaar: veilig op schreeuwafstand.

Jan Foulon wisselt na zijn eedaflegging als voorzitter van stek met burgemeester Luc Dupont. Voor het eerst bezet Foulon aldus de (schiet)stoel van waarop hij de volgende zes jaar moet toezien op de goede orde in deze raad.

Het ziet ernaar uit dat hij werk krijgt en een voorzittershamer zal kunnen bezigen. Nog even krijgt hij de tijd om de hoop uit te spreken ‘dat er constructief zal worden samengewerkt.’

Hij zal zo meteen waar krijgen voor zijn geld.

Schoon volk, schone toiletten

Bijna denkt de verse voorzitter dat zijn eerste klus er mooi op zit, wanneer oppositieleider Erik Tack hem erop wijst dat Foulon ‘allicht vanuit zijn onervarenheid – hij is dan welgeteld vijftien minuten voorzitter - vergeten is dat ook de oppositie het woord moet krijgen.’

Het spel kan beginnen. De politessen zitten erop. De politiek wordt weer zichzelf.

Erik Tack: ‘De afgelopen zes jaren zijn alle voorstellen van de meerderheid hier systematisch goedgekeurd: omdat ze van de meerderheid kwamen. En alle voorstellen van de oppositie zijn gekelderd: omdat ze van de oppositie kwamen.'

‘Nochtans hebben wij hier voorstellen aangebracht die de meerderheid zelf later recupereerde. Drie jaar geleden stelden we voor om openbare toiletten te zetten in Ronse. Nu pakt de meerderheid daarmee uit als haar initiatief.’

‘Ik hoop op een grotere onafhankelijkheid bij de leiding van deze debatten. Zeker nu het niet langer de burgemeester zelf is die de vergaderingen leidt... Ik maak me daarover geen illusies. Maar ik hoop dat u mij verrast.’

‘Daar gaan we’, signaleert Duponts lichaamstaal, in twee sierlijk tollende oogkassen en neerstuikende mondhoeken.

Nog geen bommels en de maskers vallen al af

Erik Tack vindt het hierna ook wraakroepend dat de meerderheid de kandidaat van de liberale scheurfractie GB-IC (met name Elien Vancoppenolle) aan een zitje helpt in het OCMW.

Erik Tack: ‘Dat is toch de partij die net voor de verkiezingen een opruiende fransdolle tekst heeft verspreid gericht tegen het Vlaamstalig karakter van deze stad?’

‘De maskers vallen hier dus al af. De oude vriendschapsbanden van de vorige meerderheid zijn gewoon niet doorgeknipt. Voor mij is het klaar: de V van CD&V staat voor Vals en Verraad en niet voor Vlaams.’

Rumoer op de banken. Voorzitter Foulon geeft geen krimp. Er piept een muis in het schotelhuis. Schotels in het rond.

Erik Tack: ‘Bovendien, onze fractie wordt hier rond deze tafel zomaar in tweeën gereten. Vijf leden aan de ene kant, twee aan de andere. Dat neem ik niet. Bij jullie is er misschien geen overleg omdat er over alles toch pink op de naad gelijk wordt gestemd. Wij willen echter over elk voorstel grondig overleggen. Ik heb het recht een schorsing te vragen. Wel, ik ga dat dan ook doen elke keer we aan de overkant van de tafel moeten gaan overleggen.’

Jan Foulon ziet de nachtelijke marathonvergaderingen met ontbijt na al voor zich, belooft een herschikking.

'Typisch tjeventruken'

Waarop zowel Rudi Boudringhien als Patrick De Dobbeleer aanstippen dat een herschikking best moet kunnen en ‘dat ze er helemaal geen probleem mee hebben om naast elkander te zitten.’

Ziet eens hier. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Is de blauwe verzoening al op til? Van klacht wederom klacht is er blijkbaar geen sprake meer. Doch lief met mekaar of niet: dat Natascha Meeuws, (kandidate van de VLD voor het OCMW) het moet afleggen tegen een alliantie van meerderheid met GB-IC zit Patrick De Dobbeleer hoog.

Zwaar ontgoochelde Patrick De Dobbeleer (tegenover ons in de wandelgangen):

‘Dat zijn nu typisch tjeventruken. We hadden gemakkelijk steun voor Natascha kunnen zoeken bij het Vlaams Belang. Pas op, ik zou zoiets niet doen. Er is met de meerderheid gebeld. Ze beloven ons van zich niet te moeien met de oppositie, ze doen het toch.’

Pol Kerckhove (later op de avond): ‘Politiek voer je niet in een paar telefoontjes hier en daar. Er bestaat ook nog zoiets als een partijbestuur.’

Kadautsie voor Rudi

Navraag in de coulissen leert ‘De Benieuwde Ronsenaar’ dat de meerderheid met dit afscheidscadeautje gewezen schepen van Financiën Rudi Boudringhien vooral heeft willen belonen voor zes jaar loyale samenwerking.

Waarnemers met een intact lange termijn-geheugen herinneren zich ook dat Natascha Meeuws ooit ‘lastige vragen’ stelde bij de fusie van ziekenhuis en hospitaal en nu de prijs betaalt voor haar ‘assertiviteit’ (lees die van haar directe omgeving).

Het antwoord ligt allicht in het spel van geven en nemen dat aan de bevolking voorbijgaat eens de kiezer heeft gekozen.

Oh ja, Nedia Trabelsi legde haar eed af in vlekkeloos Nederlands. Erik Tack bevestigde in zijn tussenkomst (en ook tegenover ons in de wandelgangen) dat hij niks heeft tegen mensen van allochtone origine. Als ze zich maar willen aanpassen en Nederlands willen leren. A la bonheur…

Tuupe vuir Roonse!