15 december 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (36)


EXCLUSIEF NIEUWS!

AKKOORD
RONSESE
MEERDERHEID
IS ROND

NEDIA TRABELSI GAAT VOOR DE JEUGD

GUNTHER DERIEMAKER NEEMT SPORT OVER VAN AGNES


Het akkoord rond de coalitie in Ronse tussen CD&V en Spa-Groen! is rond. Woensdagavond wordt het ten stadhuize voorgesteld aan de pers. Voordien gaan de bestuursafspraken nog naar de betrokken partijbesturen.

De Benieuwde Ronsenaar weet de talloze fidele lezers van deze blog nu al - in primeur - te melden dat Gunther Deriemaker (Sp.a) behalve eerste schepen ook de belangrijke bevoegdheid van Sport overneemt van Agnes Van Crombrugge (CD&V).

Met het Belgisch Kampioenschap Wielrennen in Ronse volgend jaar neemt de voorman van de Sp.a aldus alvast een vliegende start in het nieuwe bestuur rond Luc Dupont.

Agnes Van Crombrugge behoudt Leefmilieu en Landbouw. Zij krijgt er Personeelszaken bij. De alom gegeerde bevoegdheid voor Cultuur (heel knap ingevuld door Joris Vandenhoucke) blijft in handen van de CD&V.

Op de zeer populaire Agnes Van Crombrugge wordt door haar partij ook blijvend gerekend voor de toekomst. Als schepen van sport leverde Agnes zeer verdienstelijk werk af met de realisatie van de prachtige Ronsese sporthal.

Nedia Trabelsi, de verrassende jonge Sp.a-nieuwkomer in het college krijgt de bevoegdheid voor Jeugd. Zij neemt deze taak, die haar interesse wegdraagt, over van Gunther Deriemaker.

Volgens onze bronnen krijgt Nedia Trabelsi daarnaast ook de voor Ronse hoogst belangrijke bevoegdheid voor Integratie toegewezen. Een cruciale opdracht voor de goede verstandhouding tussen alle mensen van Ronse.

De schrandere, perfect geïntegreerde derdejaars UG-rechtenstudente Trabelsi geniet alvast de steun en het onvoorwaardelijk krediet van al diegenen die opkomen voor wederzijds respect tussen alle etnische bevolkingsgroepen van Ronse.

Deze meerderheid is, zo konden we nog vernemen, vastbesloten om, bij de invulling van het Strategisch Plan prioritair werk te maken van de renovatie van de hele historische site rond de Sint-Hermes. Daar hoort dan ook een nieuw op te richten multimediaal Fiertemluseum bij, aan de oude Sint-Martens.

Overigens bestaat er tussen de beleidspartijen een sterke entente en een goede overeenkomst om de komende zes jaar samen inhoudelijk verder te werken aan de Renaixance.

Op onze foto de Ronsese burgemeester Luc Dupont, vanavond in feestelijk gezelschap op de luisterrijke opening van de Kerstmarkt. Vol enthousiasme klaar voor nog eens zes jaar ten dienste van de Ronsenaars.

Good luck, Luc.

Tuupe vuir Roonse