01 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR(130)

VANDEN BORRE TOCH OP SITE CARREFOUR

ELECTROZAAK HAALT SLAG THUIS IN BEROEP


Zoals eerder bekend, was er een aanvraag ingediend voor drie nieuwe winkelruimtes op de site Carrefour aan de Snoecklaan. Meer bepaald door C&A, door de sportartikelenzaak Sports World en door Electro Vanden Borre.
De zogenaamde Ikea-wet geeft echter sinds een jaar aan steden en gemeenten de bevoegdheid om over dergelijke vergunningsaanvragen zelfstandig te beslissen.


De stad Ronse had het licht op groen gezet voor C&A en Sports World maar de toelating geweigerd voor Vanden Borre. Er was namelijk vastgesteld dat niet minder dan twaalf handelszaken in het centrum hetzelfde aanbod bieden als van Vanden Borre. Ronse telt ook al vier baanwinkels met een gelijkaardig aanbod: Krëfel, Eldi, Photo Hall en Carrefour zelf in zijn afdeling electro.

Ikeawet is lege doos

Burgemeester Luc Dupont: ‘De stad investeert al jarenlang in het handelscentrum met heraanleg van wegenis, subsidiëring, bebloeming enzovoort. Wij proberen alle middelen in te zetten om ervoor te zorgen dat we een sterk handelscentrum realiseren. In dit kader paste dan ook onze beslissing om geen toelating te verlenen aan Vanden Borre. Dat is volgens ons geen meerwaarde voor de stad. Ook Unizo Ronse had zich zwaar gekant tegen de komst van Vanden Borre.’

De Ikeawet laat echter een beroepsmogelijkheid voor de aanvrager wanneer hij niet akkoord is met de beslissing die genomen wordt door de betreffende stad of gemeente. Vandenborre bleef niet bij de weigering zitten en nam die beroepsmogelijkheid op. Met succes zo blijkt nu.

Luc Dupont: ‘Intussen hebben wij bericht ontvangen van het Interministerieel Comité voor de Distributie. Dat is samengesteld uit de Ministers van Economie, Middenstand, Werk, Mobiliteit en Vervoer, evenals de Minister van Economie van het Gewest waar de handelsvestiging gepland is. Dit Comité heeft op 12 juli het beroep ingewilligd omtrent de aanvraag van Vandenborre.'

Machteloos

Tegen deze beslissing is door de stad Ronse niets meer in te brengen.

Luc Dupont: 'Wij moeten dus vaststellen dat deze ikeawet zogezegd de bevoegdheid geeft aan de steden en gemeenten. Maar als diezelfde stad of gemeente een negatieve beslissing neemt, kan die even snel weer ongedaan worden gemaakt in beroep.'

De stad Ronse kreeg de kans om zich schriftelijk te verdedigen in dit dossier.

Luc Dupont: 'Het beroep werd door Vanden Borre ingediend te Brussel op 30 juni. Onze brief met verdediging vertrok op donderdag 6 juli naar Brussel. Op woensdag 12 juli werd reeds een beslissing genomen. De stad Ronse kan niets anders dan zich neerleggen bij deze beslissing. ‘