25 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (151)

KRONIEK VAN EEN NAKEND ONTSLAG

KSK-VOORZITTERSCHAP DERUYVER OP DE HELLING

Het gaat helaas niet goed met KSK Ronse. De ploeg bengelt nu na een nieuwe zware nederlaag tegen leider FVC Dender (6-0) helemaal onderaan de tweede klasse. Ook door diegenen die het nauwst bij de ploeg betrokken zijn en die KSK de afgelopen jaren con brio naar mooie sportieve triomfen leidden, wordt nu al in nauwelijks onverhulde termen rekening gehouden met degradatie.

Volgens informatie die De Nieuwe Ronsenaar uit diverse hoeken bereikt, staat bovendien het KSK-voorzitterschap van André Deruyver zwaar onder druk. Er wordt algemeen rekening gehouden met een ontslag: meteen na de verkiezingen.

André Deruyver staat tweede op de VLD-lijst. Een ontslag nu als KSK-voorzitter zou deze lijst, die na Deruyvers comeback vanuit de LDR al een scheuring met Rudi Boudringhien diende te incasseren, een bijkomende imagoklap opleveren.

Iets wat kopman Patrick De Dobbeleer kan missen als de pest. Zeker nadat hij er niet in slaagde om Boudringhien en Deruyver bijeen op dezelfde lijst te houden ofschoon hij daar zelf alles aan deed.

Voetbal en politiek: slechte mix

André Deruyver verwijst in zijn verkiezingscampagne naar zijn KSK-voorzitterschap als referentie bij de kiezer. Hij aarzelde het afgelopen jaar ook niet om dat sportieve voorzitterschap via ommetjes en connecties zwaar politiek uit te spelen tegen persmensen in een (deerlijk mislukte) poging de berichtgeving omtrent zijn - dan nog verhulde - burgemeestersambities te beheersen.

Bij zijn VLD-partijbestuur refereerde hij bovendien prompt aan zijn ‘goed bestuur als KSK-voorzitter’ om zijn stek bovenaan de VLD-lijst op te eisen. Deze gevaarlijke mix van sport met politiek en pers dreigt hem nu zelf zuur op te breken in eigen KSK-kring.

Het voorzitterschap van André Deruyver werd het jongste jaar ook vertroebeld door de onverkwikkelijke affaire van de gokmaffiachinees Yé die in de kleedkamers van KSK blijkbaar ongegeneerd wekenlang spelers kon benaderen…met een valies vol geld.

De meldingen in Humo en de dagbadpers dat er bij SK in datzelfde seizoen vijf matches zouden zijn omgekocht, gooiden een totaal ander licht op de unieke kans die KSK Ronse dat jaar liet liggen om door te stoten naar eerste klasse.

Orphale Crucke als puinruimer?

André Deruyver verraste als KSK-voorzitter ook vriend en vijand door zijn onbezonnen gratuite uitval bij de VLD-bestuursleden over het beleid van zijn voorganger en KSK-stichter Orphale Crucke. Hij deed dat in een mail die echter via een gunstige wind bij De Nieuwe Ronsenaar terechtkwam en waarover we u eerder uitvoerig berichtten. (Zie archieven).

Inmiddels zou men bij de KSK-top maar wat al te blij zijn… met een terugkeer van dezelfde Orphale Crucke: uitgerekend als puinruimer na het omstreden voorzitterschap van André Deruyver.

Het ziet er echter niet naar uit dat de gewezen populaire burgemeester van Ronse zomaar geneigd is om op deze roep van de KSK-top in te gaan en weer enige orde op zaken te stellen in het stadion dat zijn naam draagt en bij de ploeg die hij na de fusie van Assa en Club Ronse zelf tot leven riep.

Nieuwe geldschieter, nieuwe voorzitter

Na nieuwe recente interne verwikkelingen blijkt het krediet van André Deruyver, als ‘onvoorspelbare voorzitter zonder vat noch gezag’ hoe dan ook nu vrijwel helemaal opgebrand. Een vrijwillig of gedwongen ontslag behoort, allicht na de nakende opening van de Sporthal en de verkiezingen op 8 oktober tot de algemene verwachtingen.

De naam van zijn opvolger, een nieuwe geldschieter die de gewijzigde extrasportieve koers van Associated Weavers voor een stuk compenseren kan, circuleert nu al bij insiders.