27 juni 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (107)

DE VERDACHTMAKINGEN VAN PAUL VANDERDONCKT (VLAAMS BELANG) IN PASSE-PARTOUT:

LEES HIER IN PRIMEUR HET ANTWOORD VAN WIETIES


Over een volle pagina publiceert Paul Vanderdonckt, tegenwoordig voorzitter van Het Vlaams Belang Ronse, vandaag in de ovenverse editie van Passe-Partout, een ‘Open brief aan de Ronsenaars’.

Daarin wordt in een regelrechte scheldpartij afgerekend met ex-Vlaams Belang kopstuk Joost Hysselinckx. Een afslachting onder vrienden in het Belang van Ronse.

Het leukste woord dat bij dit alles uit Vanderdonckts pen komt vloeien en dat elke Ronsenaar met een beetje geheugen ongetwijfeld hogelijk vermaken zal is: 'geloofwaardigheid'.

In diezelfde brief probeert Vanderdonckt ook te verklaren waarom zijn partij besliste om als enige niet deel te nemen aan het Wieties-debat van vorige vrijdag.

Je kan het hier zo gek niet bedenken. Vanderdonckt schrijft gevreesd te hebben ...'voor een scheldpartij aan het adres van onze kopman Erik Tack.'
Hierbij laat hij niet na ook na te trappen naar Wieties zelf.

We geven u hierna eerst de volledige passage mee omtrent Wieties. De oeverloze scheldkannonade aan het adres van de Joost Hysselinckx besparen we u.

Schrijft Paul Vanderdonckt :

‘Hun opzet was imers Joost Hysselinckx in debat te laten treden met onze voorman Erik Tack. Wie zich herinnert op welke manier de Wieties (tevergeefs) gepoogd hebben het Vlaams Belang in het nauw te drijven op hun gespreksavond in 2003, beseft zeer goed dat ook dit weer een valstrik was.

Het debat dat er had moeten komen en waar vele Ronsenaars naar uitkijken, is er één van de huidige burgemeester tegen zijn voornaamste opponent en kandidaat burgemeester Erik Tack, die bovendien bij de laatste 4 verkiezingen telkens de meeste voorkeurstemmen kreeg van de Ronsenaars.

Erik Tack doen uitkomen tegen Hysselinckx en niet tegen Dupont is een miskennen van de wil van het volk. (Wieties democratisch?)

De uitspraken van Hysselinckx van enkele maanden geleden in de pers doen bovendien vermoeden dat een tweestrijd tussen Hysselinckx en Tack wel eens zou kunnen uitmonden in een scheldpartij aan het adres van onzekopman. Het bestuur van Het Vlaams Belang heeft daarom beslist te bedanken voor deze uitnodiging.

In september zou er een tweede debat doorgaan waarop alle lijsttrekkers zouden uitgenodigd worden. Als al deze kandidaten aan één en dezelfde tafel in debat gaan, zal uw kandidaat burgemeester Erik Tack uiteraard wel mee debatteren.’

HET ANTWOORD VAN WIETIES

Tot zover de open brief van Vanderdonckt voor wat betreft de debatten van Wieties vorige vrijdag en drie jaar geleden.

De Nieuwe Ronsenaar publiceert hieronder heet van de naald het antwoord van Wieties op deze gratuite verdachtmakingen door de voorzitter van Het Vlaams Belang.


Naar aanleiding van de open brief van Paul Vanderdonckt in Passe-Partout van 28 juni

Wieties heeft akte genomen van het feit dat gemeenteraadslid Erik Tack eerst wel en een dag later weer niet wou deelnemen aan het Wieties-debat ‘De Aftrap’ van 23 juni waarin hij het met Joost Hijsselinckx zou hebben over het opstappen van Joost Hijsselinckx uit het Vlaams Belang en over de uitgangspositie waarmee beiden hun campagne starten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober.

Wieties heeft van Erik Tacks weigering geen probleem gemaakt en hem even vriendelijk uitgenodigd voor het tweede debat op 3 september waar hij inhoudelijk in debat kan gaan met burgemeester Luc Dupont én met alle andere lijsttrekkers.

Wieties begrijpt anderzijds helemaal niet waar Vlaams Belang-voorzitter Paul Vanderdonckt het over heeft als hij het ‘Blokje Om-debat’ dat Wieties organiseerde in juni 2003 plots omschrijft als ‘een valstrik’.

Paul Vanderdonckt was niet aanwezig bij dat debat maar de heren Tack en Hijsselinckx, toen in gesprek met de moderators Geert Desmytere en Marc Peirs, zullen hem ongetwijfeld kunnen vertellen dat ze het debat dat hij nu als een ‘valstrik’ omschrijft toen niet als dusdanig hebben ervaren, zeer integendeel.

Beide heren waren die avond zeer tevreden over het correcte en serene verloop.
Dat sommige tussenkomsten vanwege het publiek hen minder gunstig gezind waren, geeft Paul Vanderdonckt nog niet het recht om Wieties te beschuldigen van het spannen van valstrikken. Er waren immers ook stemmen uit het publiek die het VB goed gezind waren.

Erik Tack zal Paul Vanderdonckt voorts ongetwijfeld kunnen vertellen dat de andere politieke partijen van Ronse het debat toen hebben geboycot vanwege te veel eer aan het toenmalige Vlaams Blok én dat Wieties het debat zeer correct heeft voorbereid met de betrokkenen.

Wieties heeft in de verslaggeving na het debat bovendien enkel letterlijke citaten uit het debat gepubliceerd.


Het ‘Blokje Om-debat’ drie jaar na datum in diskrediet brengen en meteen de gewetensvolle manier waarop Wieties zes jaar lang alle stemmen uit het Ronsische politieke wereldje aan bod heeft willen laten komen, dat is bepaald niet netjes.
Waarvan akte.

Wieties