26 februari 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (58)

14.000 KIEREN TUUPE!

U BENT NU AL MET MEER DAN

ZESDUIZEND LEZERS

OM DEZE WRITER’S BLOG

TE VEREREN MET STRAKS

VEERTIENDUIZEND BEZOEKEN!


GEEN ENKELE RONSESE PARTIJ

HEEFT ZOVEEL (VERPLICHTE) KIEZERS

ALS U MET ZIJN ALLEN SAMEN

DE NIEUWE RONSENAAR

VRIJWILLIGE LEZERS

SCHENKT.

BEDANKT VOOR UW VERTROUWEN.

WE ZULLEN MET ZIJN ALLEN

SAMEN DOORGAAN VOOR

DE RONSESE RENAIXANCE.

DE NIEUWE RONSENAAR IS

DANK ZIJ JULLIE ALLEN

THE PLACE TO BE

VAN EN VOOR

ALLE RONSENAARS

HIER IN RONSE

EN OVERAL TER WERELD

KLIK OP COMMENT EN VUL HET

AANGEGEVEN CODEWOORD IN

VOOR UW COMMENTAREN

UW (ON)GENOEGEN

EN UW OPMERKINGEN

DE NIEUWE RONSENAAR:

NOCH BROODHEREN

NOCH OPDRACHTGEVERS

MOER TUUPE VUIR RONSE