24 februari 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (57)

Van rode trekkers en groene duwers

SP.A EN GROEN! : TUUPE VUIR RONSE.


Het zat er al een tijd aan te komen, maar nu is het zover. Zoals we het hier al een paar keren eerder als eersten meldden, trekken de socialisten en de groenen van Ronse wel degelijk samen naar de verkiezingen. Er is een kartelovereenkomst voor zes jaar.
De overeenkomst, die vlot werd goedgekeurd door zowel lokale als nationale instanties van beide partijen, is van historisch belang voor het progressieve profiel van Ronse.
Het lijkt de logica zelf dat de inhoudelijk zo vaak gelijkgestemde progressieven van beide partijen de Ronsenaars nu ook samen een antwoord bieden tegenover het opstekend extremisme en het sluimerend racisme.

In nood kent men zijn vrienden

‘Tijdens onze onderhandelingen bleek duidelijk dat er in Ronse grote nood is aan het verenigen van alle progressieve krachten, zeg maar bewegingen. Deze alliantie van sp.a en groenen is dan ook slechts een eerste stap in de richting van een progressief Ronse’, aldus voorzitters Tijl Bondue (sp.a) en Peter Nachtergaele (Groen!) in hun gezamenlijke verklaring over hun kartelovereenkomst.
Het kartel is géén fusie, wel een verregaande samenwerking. Dit zowel inhoudelijk als organisatorisch. Beide partijen behouden dus hun ideologische eigenheid. Ze gaan nu samen een visietekst ontwerpen met aandacht voor rode en groene accenten.

De Ronsenaars zelf in de raad

Partijvoorzitters Tijl Bondue en Peter Nachtergaele willen via de gezamenlijke visie, de kartellijst en een gezamelijke fractiewerking in de gemeenteraad van Ronse werk maken van de rode en groene progressieve boodschap.
Peter Nachtergaele: ‘We willen samen van Ronse een leuke en prettige stad maken waar iedereen zijn mening kwijt kan. Zo willen we bijvoorbeeld dat alle Ronsenaars in elke gemeenteraad tenminste een half uur zelf het woord krijgen om hun zorgen of vragen te uiten.’

Baanbrekend werk

Het siert de anciens van de aloude socialistische ‘burcht’ dat ze deze nieuwe route naar een open, hartelijk en groen Ronse met hun volle steun mee willen inslaan. Het wijst op een nieuwe alliantie van oud en jong binnen de partij. Het is een duidelijk signaal van de grondige vernieuwing van het politieke denken en doen aldaar.
Sp.a- voorzitter Tijl Bondue realiseert hier met zijn jonge, eensgezinde en sterke ploeg een opmerkelijke doorbraak. Hij levert ronduit baanbrekend werk en geeft alle progressieve Ronsenaars een droomvoorzet.
Voor het eerst sinds lang vinden de socialisten van Ronse aldus zichzelf terug in de belangrijke historische rol die door pioniers als Eugène Soudan voor hen van oudsher is weggelegd in deze verdraagzame, hartelijke stad voor àlle mensen die er wonen. Niets kan een Ronsese socialist en progressief nu nog beletten zijn idealen van altijd vorm te geven in deze nieuwe alliantie van vroeger en morgen.

De Groenen Boom

Voor de Groenen van Ronse is dit dan weer een unieke kans om hun streven in Ronse eindelijk te onderbouwen met een stevige structuur en een werkbare doelgerichte organisatie.
Werd er eerder in Ronse door de groene pioniers Carlos Anckaert en Claire Demortier individueel al zeer verdienstelijk werk geleverd voor Ronse, dan ontbrak het de groene voortrekkers soms aan lokale onderbouw, zo nodig tegenover de machtige lobby’s van het grof geldgewin die altijd wel ergens op de loer liggen om van Ronse één grote grondspeculatie-jackpot voor de rijken te maken. Inclusief golfclub.

Gunther burgemeester?

De Groenen bezetten de laatste vijf plaatsen op een gezamenlijke lijst van duwers en trekkers, zo is afgesproken.
Tij Bondue: ‘Wij trekken aan de kar, zij duwen ons. We wilden vooral niet door elkaar gaan lopen op de lijst. Dat duwen en trekken heeft een zekere symboliek.’
Geen Ronsenaar die daarbij op de kar wordt gezet. De kar is Ronse zelf en Ronse moet vooruit.
Over beleidsmandaten is nog niet gepraat. De kiezer krijgt hier het eerste en laatste woord. Hij beslist wie naar de raad kan en wie hij voldoende stemmen meegeeft om het beleid ten stadhuize te voeren.
Over de kop van de kartellijst (Gunther Deriemaker, voor Suzy Arijs en Pol Kerckhove) is Sp.a-voorzitter Tijl Bondue zeer klaar. ‘Als je op de één staat, ben je kandidaat voor het burgemeesterschap.’