24 november 2005

DE NIEUWE RONSENAAR (10)

Het Strategisch Plan : Scenario voor de Renaixance.

Het Strategisch Beleidsplan voor Ronse is zeer sterk. Het is goed doordacht. Het werd zo te zien heel grondig voorbereid. Het is dan ook veelomvattend. Het wil Ronse in de komende tien jaar ten gronde vernieuwen. Als blauwdruk daartoe lijkt het inderdaad een knap document.
Er is ernstig werk gemaakt van een grondige afweging van de troeven van Ronse. Het is geen hoeraverhaaltje. Het ademt wel een positief voluntaristisch streven om eindelijk eens al die doemscenario’s omtrent Ronse af te schudden en te gaan voor de toekomst.
Het resultaat mag er wezen. Het is geen maakwerk. Het is evenmin haastige window dressing. Het is ook geen doorzichtige electorale stunt. Integendeel is het een knap draaiboek voor elke huidige en toekomstige beleidsploeg - welke die ook weze - die het ernstig meent met de Renaixance van Ronse.
Wonen en werken in Ronse. Van Ronse genieten als prachtige stad midden in het groen. Het is de droom van elke rechtgeaarde echte Ronsenaar. Het Beleidsplan haakt slim in op die drie essentiële doelstellingen. Wonen,werken en genieten van je vrije tijd in Ronse. In een verfrissende open geest van samenwerking wordt de hand gereikt aan alle creatieve doemensen van Ronse. Hen wordt de kans geboden om vanuit de krachtlijnen van het Strategisch Plan samen de vele deelaspecten ervan uit te fijnen en te verbeteren.
De kritiek dat dit plan al te lang is uitgebleven wordt van tafel geveegd door de grondigheid en de veelzijdigheid van de inhoud. Vooral echter door het mooie evenwicht waarmee gestreefd wordt om, vanuit een eerlijke sterkte-zwakte analyse, alle troeven van de stad maximaal te benutten. Er zal ruimte voorzien worden voor beter en mooier wonen, dat wel. Maar dàt zal het hele Ronse van morgen niet zijn. Wie Ronse echter wil blijven zien als electoraal wingewest vol woonkazernes moet een andere stad zoeken. Het juiste midden van een moderne stad, solidair met àlle lagen van haar bevolking. Dàt is het.
In de komende maanden zal De Nieuwe Ronsenaar op tal van deelaspecten van het Stategisch Plan dieper ingaan. Goed nieuws alvast is dat Ronse als woonstad aan een echte revival toe is. Er wordt gebouwd, gerenoveerd en alom gepland. Oude industriële sites krijgen zinvolle nieuwe bestemmingen. Het Kloefproject wordt een parel met een nieuwe stadstuin en paviljoen, vrijstaande woningen, patiowoningen, rijwoningen, apppartementen, een hotelcomplex, een stadsboulevard. Heel origineel daarbij is het idee om de stadskern via ‘groene vingers’, fiets-en wandelroutes te verbinden met Muziekbos en wandelpad.
Ronse gooit ook het post-industrieel gewaad van zich af en mikt voluit op nieuwe tewerkstelling in de tertiaire en quartaire sector. Wie komt werken in Ronse zal ertoe aangemoedigd worden om hier ook te komen wonen. Met de nieuwe sporthal en het cultuurproject De Leie mikt Ronse zichzelf weer op de kaart van de steden waar het ook na het werk goed toeven is.
Ronse is de eerste stad in Vlaanderen met zo’n verreikend grondig Strategisch Plan. Veel meer dan een of andere electorale stunt op kosten van de belastingbetaler, is dit het plan waar het Ronse sinds de golden sixties jaar heeft aan ontbroken. Wie dit afdoet als promotiestunt kan niet echt van Ronse houden.
Ongetwijfeld zal er hier en daar moeten worden bijgestuurd en verfijnd. Daar dient de open rondvraag voor : gelanceerd via werkgroepen en af te ronden tegen de jaarwende. Het wordt ook uitkijken naar de exactie interpretatie die aan deelaspecten gegeven wordt. Als Ronse als ‘talige stad’ inderdaad een sterke troef biedt voor het bedrijfsleven, wil dat bijvoorbeeld nog niet zeggen dat de faciliteiten daarom voor Ronse een zegen zijn. Ronse kan en zal als volwaardige Vlaamse taalgrensstad immers altijd wel een hoffelijke talige stad zijn en blijven. Veel zal dus nu afhangen van de deskundige sturing en bijsturing vanuit het beleid. Volgens onze informatie via managementcellen ten stadhuize.
Maar het plan is er nu. De wil om ervoor te gaan ook. Dit plan verdient krediet van al diegenen die, wars van profileringsdrang (het laatste waarvan burgemeester Dupont kan verdacht worden) ‘tuupe’ willen bijdragen tot een beter Ronse.
Ons mooie Ronse : waar het inderdaad genieten is midden de groene heuvels.


Reageren kan via: http://www.stefvancaeneghem.be