14 oktober 2005

EGOSTRIP (15)

NOA NOO NIE VURST GOEN

Noa noo nie vurst goen
‘t ees noo nie gedoen
noog zuvel te doen
noog zuvel te zien
biergen vui mei snie
buten op de zie en…
vuigoos op de vleucht
duir den blauwen leucht
da’k oa gieren zie
oa duugieren zie
tuupe goa en iek
tuupe zonder schriek
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen

‘k Loet’oa hier nie goen
loat moa hier nie stoen
mei ôl mien verdriet
loastert noer mien lied
pakt hier noa mien hand
bloaft aan miene kant
‘k loet’oa hier nie loos
tuup’ien oezen boos
ziede noa ‘t gruu leucht
ge laacht ge zeucht
loat moa niet alliene
ge weult niet da’k schrieme
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen

Noa noo nie vurst goen
‘k wiel’hier aliest geiven
oos ge moer bloaft leiven
‘k za nen beivoert lupen
‘k za den heimoo kupen
goa en ieke toas
ien oes paradoas
stiel’ien oaen schuut
liefde’n goe niet duud
tuupe gienen nuud
zeeg moa ‘t ees nie woer
‘n droej moa giene loer
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen

‘k Hei oa zier gedoen
‘k hei moa loeten goen
tuus weire te zoot
tuus weire te boot
‘t ees zu rap gebuird
om da leeste wuird
oonnuzooderaoen
aal oes koaveroaen
‘t kan tooch zu rap kieren
‘k en za’t noejt nie lieren
‘k en za’t noejt nie lieren
‘k zie oa tooch zu gieren
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen

Noa noo nie vurst goen
huurt : oezen muziek
ge zoat nie mier ziek
weizen teigen weizen
ge zoat geu geneizen
‘k zenge oa hier oes lied
‘k druum’ien mien verdriet
mieden in de naacht
daade op moa waacht
mei oa tuverkraacht
daade noer moa laacht
daade noer moa laacht
ôltuus noer moa laacht
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen
noa noo nie vurst goen

Muziektip : Ne me quitte pas. Jacques Brel.
Uit: 'Tuupe'. Noo'n toevel nieve lietsies.