05 november 2013

BLOGSTUK

WOENSDAGMARKT NU MET FIJNE STOFFEN
RENAIXANCE VAN DE INDUSTRIE IN RONSE
MOBILITEIT VOLGENS DE KALKOENTOETS.Net zoals dat op het oud kerkhof van Ronse het geval is tussen de aloude burgermansgraven, groeien er des winters als het regent op de woensdagmarkt tussen de marktkramers-tenten steeds meer grijze gaten die samen zorgen voor desolate leegte. De bevoegden die ons besturen hebben zich diep over het probleem van die krimpende Ronsese woensdagmarkt gebogen. Dat deden ze samen met een orgaan dat niet de obelisk van Ronse is maar zichzelf plechtig De Marktcommissie laat noemen, als was het een of ander Europese regulerende instantie. Er werd aldus een nieuwe opstelling uitgewerkt ‘waarbij de kramen die aan de buitenkant van de markt staan, de lege plaatsen innemen op het middenplein’.

‘Dit geeft de markt niet enkel een gezelligere uitstraling’, trompetten ze triomfantelijk. Bovendien is het geniale aan dat tanen, aan die inkrimping, aan dat wegkwijnen, aan dat uitsterven van het woensdagse marktgebeuren dat hierdoor op woensdag opnieuw doorgaand verkeer mogelijk wordt vanuit de Peperstraat. Schitterend! Duurzaam! De groentoets in de praktijk! De nieuwe mobiliteit: meer auto's dwars door Ronse op woensdag! Vlotter vastrijden vanop de Markt! Kindvriendelijk! Klantvriendelijk! Fijn stof tot onder je neus. Daar is in Ronse een markt voor. Koop je kerkhofblommen en rij er zelf mee naar je graf.

Woensdagmarkt nu met fijn stof!
Met voor de dames gratis kanker-test!
Want bovendien kan er weer geparkeerd worden langs de kant van de Post! Wow! De Oentoets . De kalkoentoets. Je zegt het zelf maar. Schone luchten snuiven op de woensdagmarkt. Met gratis gassen, zonder Gas-boete. Terwijl Oudenaarde nu net het gros van zijn parkeerplaatsen op zijn markt wil schrappen, haalt Ronse ze terug. Dat verdient een verslenst bloemetje. Volgend jaar de (vanwege het fijn stof) licht gecorroseerde Unizo Award voor de vondst van het jaar. De Award voor de Beste Starter gaat in 2014 naar een fout geparkeerde zwaar vervuilende Porsche Cayenne op den trottoir voor De Standaard Boekhandel.

KIEKIES, KOES,
PIJAMATS OAT GRUTE DUZEN
EN DE BIENEN
VAAN ONDER OA LOAF

Dat de gebraden kiekens hier niet uit de lucht komen vallen, weet eenieder die nog naar de torenhoge werkloosheidscijfers van Ronse durft kijken. Of voor wie de extreme armoede langer dan op die ene (markt)dag onder ogen ziet. Als Ronsenaar kan je voortaan maar beter uitkijken dat je zelf niet, als een doordeweeks soepkieken, door de lucht gesmeten wordt als je net van de Kiekmobiel komt. Of dan van het voetpad recht in de vitrine van de apotheek wordt gemikt aan de Lugan door een foute voetpad-parkeerder ‘die geen plekje meer vond voor de post en just efkes voor een plateauken kaas bij Lejour…Vanzelfsprekend zal dit een wel een eigen visionaire invulling zijn die me (zoals vaker) ontgaat van het begrip Nieuwe Mobiliteit. Vanzelfsprekend zullen àlle automobilisten en (bijna) alle horecabazen hiermede wreed content zijn. Vanzelfsprekend en zoals het hoort zal men in de kringen die Ronse bestieren alweer alemoele tuupe op 't staadhoas niet te spreken over deze vermaledijde blogger. Want oh ja, ik vergeet het: het brengt toch een vast bijkomend inkomen voor de stad ook, via de parkeerboetes of niet soms? Op zaterdag blijft de gewone opstelling behouden. Maar wat niet is, kan nog komen.Misschien moeten we in de Wijnstraat nu ook maar de grote leegte aldaar bestrijden met deze nieuwe Ronsese visie op mobiliteit en alle winkels daartoe concentreren in een minimarktje op die parking aan het Sint-Cornelisstraatje. Met doorgaand verkeer via de ouwe Cinema Ritz en zo dwars door het gerestaureerde koor van de Sint-Hermeskerk op naar de parking van de Post, voor een six pack Sloggy's op de inkrimpende doch voortaan geconcentreerde en dus gezelliger Drive In-Markt van Ronse. Ien Ronse ee dat iet.