22 juni 2013

BRIEFGEHEIMEN

BESTE MAMA VAN DELPHINE
ZIEHIER WAAROM U ZICH VERGIST
ALS U DE VLAAMSE POLITIEK
ERBIJ SLEURT
Op de vraag wie er belang bij had om het bestaan van Delphine als uw onwettige dochter met koning Albert te onthullen, antwoordt u vanochtend in een uitvoerig gesprek met De Standaard, overgenomen van Le Soir :

‘Volgens mij de Vlaamse politiek, om de niemand-is-perfect-kant van de monarchie te bewijzen.’

Met alle respect, maar dit raakt kant noch wal. Met de Vlaamse politiek heeft dit niks, maar dan ook niks te maken. Ik kan u uit eerste bron vertellen waarom. Op het moment van de onthulling was ik zelf redactiechef bij Het Volk. Eén van mijn freelance medewerkers op de redactie Magazine van Het Volk was Mario Danneels. Hij had bij André Van Halewijck een boek in voorbereiding over koningin Paola en had me dat gemeld. Tijdens zijn research was Mario uitgekomen op het bestaan van Delphine en haar bewogen jonge levensgeschiedenis. Hij zou het gegeven opnemen in zijn boek omtrent Paola.

In overleg met de hoofdredactie van Het Volk vroeg ik aan Uitgever Van Halewijck (die ik kende uit mijn ander leven als Vlaams auteur) om de primeur en de exclusiviteit voor Het Volk omtrent deze op handen zijnde onthulling via het boek van Mario. André Van Halewijck is behalve een man uit één stuk een uitgever van zijn woord en ging daar welwillend op in.

Het Volk bracht bijgevolg het nieuws in exclusieve primeur als voorpublicatie bij het boek van Mario Danneels. Hierin snel gevolgd door de internationale pers. Ondermeer door The Times die u daarover zoals u zegt contacteerde. Dat is het ware verhaal. Met ‘Vlaamse politiek’ heeft dit niks maar dan ook niks te maken.

Met alle respect voor uw strijd om de erkenning van uw dochter
en mijn vriendelijke groet.

Stef Vancaeneghem.


Aan mevrouw Sybille de Selys de Longschamps.