27 juni 2012

POLITIEKE COMEBACK VAN HET JAAR

BERNARD VAN DEN DAELE LIJSTDUWER N-VA RONSE
DE MAN DIE ALS SCHEPEN OPSTAPTE VOOR DE KLOEFBernard Van Den Daele, gewezen schepen van Openbare Werken van de CD&V wordt de lijstduwer van de Nieuwe Vlaamse Alliantie. Ik geef de lezer deze primeur op gezag van de betrokkene.

Bernard Van Den Daele was de eerste Ronsenaar om als toenmalig CVP-kopstuk van Ronse voor een volle Brusselse Magdalenazaal, al in de tijd van Martens-Tindemans, te pleiten voor een duidelijke identiteit voor Ronse. Ik was er toen zelf als Wetstraatverslaggever getuige van hoe hij dat met weinig woorden con brio deed. Van Den Daele zou later ontslag nemen als schepen van Openbare Werken van Ronse omdat hij de al te voorspelbare sociale woningpolitiek van de socialisten met alweer een nieuwe wijk op de Kloef en een uniforme woonkazerne tot in het hart van Ronse niet pikte. Zijn salaris als schepen stortte hij terug vanaf de dag van zijn ontslag. Een man die politieke ethiek hoog in het vaandel draagt.

Vandaag staat hij helemaal achter het Strategisch Plan van Luc Dupont en diens inzet om met de Stadstuin de betere tweeverdieners aan te trekken. Naar eigen zeggen heeft hij zich echter laten overtuigen door het enthousiasme van een jonge N-VA- ploeg die vooruit wil met Ronse. Bernard Van Den Daele, advocaat en gewezen stafhouder respecteert volmondig en openlijk de inzet voor Ronse van Luc Dupont. Zondag was hij aanwezig op 'Komen Eten met Luc’ waar hij Dupont zelf op de hoogte bracht van zijn keuze en zijn terugkeer naar de Ronsese politiek. Raar, maar zo zit Bernard nu eenmaal in elkaar.

Van Den Daele verwijderde zich in de loop der jaren van de CD&V die naar zijn mening Ronse in de sixties heeft losgelaten en overgeleverd aan de socialisten. Hij verwijst hiervoor naar Jan Verroken. Ook nationaal zint het gedoe van een ‘gids’ als Jean-Luc Dehaene hem niet. Van Den Daele wil Luc Dupont nu steunen vanuit zijn nieuwe politieke formatie in Ronse.

Met de eigenzinnige laat staan dwarse Bernard Van Den Daele keert ontegensprekelijk een eminence grise terug naar de Ronsese politiek. Ongetwijfeld een voltreffer voor voorzitter Paul Carteus en zijn ploeg. De sportieve zeventiger Bernard Van Den Daele is lid van de Marnix en verwoed tennisser van ’t Park Lagache.