08 september 2011

FREDDY CORNELIS SCHRIJFT ONS ZELF

HIERNA ONVERKORT
EEN UITGEBREIDE TOELICHTING
DIE HIER ZOPAS BINNEN LOOPT
VAN FREDDY CORNELIS ZELF.


'ONMENSELIJK SCHANDALIG EN ONTERECHT'.

Ronse, woensdag 07 september 2011.

Op maandagmorgen 05 september 2011 werd mij, na een korte, onaangekondigde interpellatie, mondeling mijn direct ontslag als directeur van Cvba De Nieuwe Haard medegedeeld door de Heer Luc Dupont, Burgemeester van de Stad Ronse en Voorzitter van de Raad van Bestuur van sociale huisvestingsmaatschappij. Gisterenavond, 06 september 2011, werd deze beslissing tijdens een zitting van de Raad van Bestuur van de Cvba bekrachtigd. Op generlei wijze werd ik op deze zitting uitgenodigd om gehoord te worden, hetgeen een absolute schending is van mijn logische verdedigingsrechten en waarbij een eventuele éénzijdige verslaggeving niet correct en rechtmatig kan weerlegd worden.
Ik wil langs deze weg uitdrukkelijk stellen dat de gronden waarop de Raad van Bestuur zich gebaseerd heeft om deze beslissing te nemen, door mij op alle punten worden betwist. Mijn verwijdering als directeur van De Nieuwe Haard ervaar ik dus als onmenselijk, schandalig en onterecht. Bij de aangevoerde argumenten die de grondslag vormen voor mijn ontslag valt meer dan één vraagteken te plaatsen. Dat geldt evenzeer voor het verloop van de gebeurtenissen sedert ik vorige maandagmorgen per direct de toegang tot mijn kantoor werd ontzegd.
Daarom zal ik de volgende dagen en weken alles in het werk stellen om te onderzoeken hoe ik de vermeende bewijslast kan weerleggen. Bovendien zal ik de aangewezen weg volgen om dit onderzoek aanhangig te maken, opdat mijn relaas naast dat van de Voorzitter van de Raad van Bestuur kan worden gelegd. Ik heb het volste vertrouwen in de instellingen die zich over deze zaak moeten buigen, en ik weet daarbij ten stelligste dat mijn integriteit onaangetast is.
Naast de verbijstering en ontgoocheling over dit meer dan onterechte onslag, overheerst momenteel de gedachte aan 19 jaar tomeloze inzet voor deze bouwmaatschappij. Sedert mijn aanstelling in 1992 is het patrimonium van de maatschappij uitgegroeid van 517 tot 662 huur-/koopwoningen, hebben moderne, duurzame, kwaliteitsvolle en energiebesparende inbreidingsprojecten bijgedragen aan de heropwaardering van de Ronsese stadskern en heeft de bouwmaatschappij, ondanks de moeilijke socio-economische situatie van de stad Ronse, steeds uitstekende prestaties voorgelegd binnen het peloton van de erkende Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen. Hierbij heb ik persoonlijk uren en uren gemaakt, ook tijdens het weekend en vanaf pril in de morgen tot heel laat in de avond en bij momenten vaak ´´s nachts, om de chronische onderbezetting inzake personeel op te vangen en zodoende de kwaliteit van de algemene dienstverlening tov. de kandidaat-huurders, huurders, overheid, bestuurders, aannemers edm. te garanderen en te verbeteren. De voorbije jaren alleen al werden 12 inbreidingsgerichte en stadsvernieuwende projecten voltooid. Momenteel zijn nog 4 projecten in opbouw, ondermeer 72 wooneenheden in de wijk Floreal en 35 totaal gerenoveerde appartementen in de Bredestraat. 8 andere projecten staan in de steigers, ondermeer ook in de gemeente Kluisbergen. Voor 9 andere projecten zijn de voorontwerpen reeds goedgekeurd en kunnen de eerstvolgende 3 jaar verwezenlijkt worden. Ook aan het eigen patrimonium wordt vanaf nu en de komende jaren ruime en belangrijke aandacht besteed voor totale en afdoende renovatie.
De mensen die mij kennen weten dat ik de stad Ronse hoog in het vaandel voer, en dat ik via De Nieuwe Haard mijn steentje bijdroeg aan het Ronsese project.
Momenteel is het zo, onafhankelijk van mijn wil en doorzettingsvermogen, dat ik dit project, spijtig genoeg niet tot het einde zal kunnen leiden en voltooien.
Daarom des te meer herhaal ik met klem dat de motieven voor mijn ontslag totaal ongegrond zijn. Het is daarbij heel betreurenswaardig dat de Raad van Bestuur er gisterenavond voor koos mij niet eens te horen vooraleer een beslissing te nemen.
Het is eveneens meer dan te betreuren dat het algemeen imago van de Nieuwe Haard hierdoor zware schade oploopt.

Freddy Cornelis

(Foto Het Nieuwsblad/Peter Malaise).