02 mei 2011

RONSIES RARITEITENBOEK (50)

DE ACHT ZALIGEN VAN RONSE

Ronse telt maar liefst acht kandidaat-heiligen. Hoogtijd dat Albert & Paola en de Premier van De Uit De Hand Lopende Zaken naar hier afzakken om de heiligverklaring van de Acht Zaligen van Ronse bij te wonen. Misschien kan Ignace Michaux iets regelen met een door ons betaalde vlucht Melsbroek- Ronse in de Belgian Air Force Number One.Ik heb het over de sanctificatie van volgende Ronsese Zaligen:

De Heilige Luc,
De Heilige Gunther,
De Heilige Pol,
De Heilige Agnes,
Sancta Suzy,
Sancta Nedia,
De Heilige Joris
De Heilige Yves (Niet die van Frituur Yves aan het station).

Onze Acht Zaligen van Rothnacum. Diverse mirakelen worden hen door de bevolking toegeschreven. Nooit eerder was er daaromtrent zoveel enthousiasme onder de Ronsenaars. Groter dan dat van heel Polonië op het Sint-Pietersplein in Rome. Zo is er om te beginnen de mirakuleuze Vermeningvuldiging Der Ronsenaars. Blijkens de jongste volkstelling worden er steeds meer nieuwe Ronsenaars gesignaleerd. Ook al sluiten ze tegenwoordig bij bosjes hun zaak en vertrekken ze naar de kust.

Ander mirakuleus verschijnsel is dat je in Ronse volgens alle statistieken de goedkoopste woning vindt en toch torenhoge prijzen neertelt voor een minuscuul flatje met muren van bordkarton en een balkon van vijftig (centimeter) op vijftig. Mirakuleus ook hoe onze Acht Zaligen van Ronse het ten stadhuize over niks eens zijn (noch over de faciliteiten, noch over de straatnaamborden) en niettemin zalig minzaam omgaan met malkander 'tuupe vuir Ronse' wekelijks op de foto in Passe-Partout en Randeevoe. Wonderbaarlijk in deze tijden van 'Nieuwe Vlaamse Arrogantie'.

Nog andere Zaligheden worden aan onze Acht Zaligen van Ronse toegeschreven. Zo is Ronse een stad met verborgen camera’s die stuk gaan zodra er dieven opdagen. Als Stad Der Wonderen heeft Ronse ook liefst twee verkeersreglementen. Een volgens de wegcode. En één voor de dubbele file-keuvelaars die zich n’importe où n’importe comment parkeren en de hele straat stil leggen. Ronse is dus echt een wonderbare stad. Niet te doen gewoon, zo verwonderlijk. De enige stad waar een inbreker vlugger thuis is dan de politiemensen die het proces-verbaal van zijn inbraak opstellen. Een ander mirakel van Ronse is dat je hier bijvoorbeeld helemaal niet gehandicapt hoeft te zijn om op voorbehouden parkeerplaatsen te staan: het volstaat dat je met je zware Dodge Pickup door het leven dendert en op de achterbank een baseballbat klaar liggen hebt. In Ronse worden kreupelen weer kerngezond, de tijd van op de Plaas hun gazetje te halen. Ander mirakel is dat de waggelende eendjes van de Hoge Mote in Ronse veiliger de straat over kunnen dan het eenzame bang hartje met haar sacoche onder de arm. Subito Santo dus onze Ronsese Zaligen! Misschien kan Het Rode Kruis alvast bij elk van hen een flacon bloed aftappen. Bij wijze van toekomstige reliek voor in de Fiertel.

RONSIES RARITEITENBOEK.
Een Handleiding voor Ronse.
Copyright Stef Vancaeneghem.