17 maart 2011

TUUPE VUIR RONSEDe man rechts op deze foto
is Marnic Demeulemeester,
burgemeester van Oudenaarde.
En die vindt dat dus ook.