28 september 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

TUUPE VUIR RONSE VOLGENS ERIK TACK:
MET HEEL RONSE MAAR ZONDER DE SOCIALISTEN
'SOCIALISTEN BUITEN, LIBERALEN ER WEER BIJ'.


Erik Tack wil samen met de CD&V van burgemeester Luc Dupont en ‘de liberalen‘ Ronse vanaf 2012 mee besturen. 'Wat houdt de CD&V nog tegen?' Zo vraagt Vlaams Parlementslid en Fractieleider van het Vlaams Belang in de Ronsese Raad Erik Tack zich hier af in een reactie op mijn stuk eerder deze week, waarin ik schreef dat Luc Dupont met zijn brief aan Leterme over de afschaffing van de faciliteiten in Ronse een wiselmeerderheid vond bij Vlaams Belang en Open VLD. Ziehier wat dat zoal geeft.

'Socialisten hebben Ronse bewust verarmd voor de macht'.

‘Jaren geleden reeds’ zo schrijft Erik Tack, ‘nog in de vorige coalitie, toen het Vlaams Blok aan de andere kant van de tafel zat, netjes naast de SP.a heb ik de rode mannen en vrouwen verweten dat zij bewust onze stad verarmd hebben om op die armoede een absolute macht en meerderheid te kunnen bouwen. Weinig rijke steden hebben immers een grote socialistische partij. Hoe armer, hoe meer kans dat de SP.a groot is. De SP.a ers zaten stil en keken naar beneden. Niet één durfde me van antwoord te dienen. “Zwijgen is instemmen”, heb ik op hun stilte nog geantwoord. Het mocht niet zijn. Ze kregen geen letter over de lippen.

‘Met Open VLD erbij wordt het echt Tuupe vuir Ronse’

Erik Tack: ‘Als vertegenwoordiger van het Vlaams Belang Ronse, heb ik aan onze burgervader reeds in het verleden aangeboden samen deze stad te besturen, zonder de socialisten, die er een totaal andere visie voor Ronse op nahouden. Open VLD mag er gerust bij. Dat wordt dan echt tuupe vuir Ronse. De vraag of de rode “broeders” echt tuupe vuir Ronse willen gaan, is een retorische vraag. Je kent het antwoord. Het was voor mij en voor mijn collega raadsleden van het Vlaams Belang destijds geen evidentie om onze nek uit te steken op de lijst van het Vlaams Belang. Elk van hen wil niets anders dan een beter en welvarender Ronse. Zonder twijfel echter liggen de standpunten van Vlaams Belang, CD&V en open VLD over vele thema’s dichter bij elkaar dan van SP.a en CD&V..

'Wanneer zullen de ogen van de CD&V open gaan?'

Erik Tack: ‘Wat houdt er de CD&V dan nog tegen? Voor de meerderheid van de bevolking in Vlaanderen is dat cordon sanitaire achterhaald. Wanneer zullen de ogen van de CD&V opengaan? We zullen na 10/2012 zien hoezeer de CD&V van Ronse houdt. Weer met de socialisten? Of eindelijk het gezond verstand laten zegevieren. Het Vlaams Belang is ervan overtuigd in staat te zijn samen met CD&V en Open VLD deze stad goed te kunnen besturen met minder interne tegenstellingen dan in de huidige coalitie..’

Of de CD&V ingaat op deze 'steraanbieding' van Tack is maar zeer de vraag. Dat zou betekenen dat ook het alhier machtige ACW - deel van de christen-democratische partij meegaat in het extreme separatische verhaal van Vlaams Belang dat vaak balanceert op de grenzen van de (in)tolerantie. En wat met de NV-a dat zich in Ronse klaarstoomt voor de verkiezingen van 2012: al dan niet in kartel met de CD&V. Eén zaak maakt de reactie van Erik Tack wel duidelijk: in 2012 wordt het inderdaad een keer en voor goed kiezen tussen twee totaal verschillende visies op Ronse.