07 oktober 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

GAAT LOGELID VANAVOND BOEK TE BUITEN?
DE VRIJMETSELAARS:
VOORTREFFELIJKE MENSEN
OF GEHEIME VRIENDENDIENSTENCLUB?
DE BRANDERIJ MAAKT NAAM WAAR
MET BRANDEND ACTUELE KWESTIES


Ze ontkennen graag hun macht. Strooien aldus zand in de ogen van de argeloze burger. In werkelijkheid blijft hun invloed nauwelijks te onderschatten. Ondermeer bij topbenoemingen in magistratuur, ambtenarij, media, onderwijs, topfuncties aan universiteiten. Wie goed kijkt ziet bijvoorbeeld op de VRT concentrische cirkels van steeds dezelfde BV’s die mekaar verpamperen en chronisch verwennen met aandacht in hun diverse programma’s.

Ze zoeken het licht, zij het in de duisternis. Ietwat pompeus noemen ze zichzelf daarbij de ‘Kinderen van Hiram’. Ze hullen zich graag in tal van parafernalia. Ze komen als vermeende gezworen papenvreters bijeen in zogeheten tempels en ateliers die qua decorum niet moeten onderdoen voor de schittering van remonstranzen en niet zouden misstaan in het atelier van Nostradamus. Gewapend met tasjes en passers, getooid in schortjes (als trokken ze naar de kookles van Piet Huysentruyt) trekken ze naar hun geheime bijeenkomsten in hun loges genaamd L’Incorruptible, De Bevrijding.

Ze zijn dol op zonnewendes en geladen symboliek. Nu en dan verschijnt er over hen weer eens een dik boek vol rare peetjes van Dries Vandenabeele of Piet Van Brabant. Daarin maken ze je wegwijs in hun diverse obediënties, de ene al beslotener en rabiater (het Grootoosten) dan de andere. Ze zijn agnost of atheist maar ze laten (vooral in de Grootloge) vagelijk wat ruimte voor een of andere ‘Grote Architect’ die Aristoteles zoveel mooier ‘De Onbewogen Beweger’ noemde. Bij het woord god verkrampen hun lippen tot pruilmond. Ze noemen mekaar broeders, meesters, grootmeesters en bevorderen zichzelf naar hogere graden.

Sommigen vertellen me al eens – niet zonder fierheid - dat ze zelf broeder zijn, wat mag. Nooit verklappen ze me echter wie dan hun medebroeders zijn omdat dit volgens hun geheimplichtige regularia niet mag. Anders riskeren ze het ‘in slaap te worden gesteld’, of hoe hun terminologie ook heten mag.

Van papenvreters en geuzenjagers

Ze volgen en citeren al eens mijn geschrijf op deze blog, zo hoor ik van een wat loslippige broeder. Ze bombarderen me daarbij gemakshalve tot onverbeterlijke geuzenvreter (wat niet klopt) of de vriend van de deken (wat klopt, vanwege diepe persoonlijke waardering). Ze herleiden of banaliseren al mijn kritiek op heikele gemeenschapsdaden van hun publieke (lees politieke) broeders tot loge-vijandigheid. En ze gaan gauw weer over tot de orde van De Dageraad. Zoals een Dick Advocaat die akte neemt van het niet binnen hun krijtlijnen willen spelen door Stijn Stijnen.

Ze verantwoorden hun zelf opgelegde discretie door de vervolgingen die ooit hun deel waren doorheen de geschiedenis. Dat laatste kan voor een stuk kloppen. Toen de ‘Libre Belgique’ bijvoorbeeld net voor de tweede wereldoorlog lijsten van vermeende logebroeders publiceerde, baseerde het nazi-regime zich daar even later op voor persecutie. Je zou voor minder voorzichtig worden.

Hun geheimdoenerij mag in deze tijden van freedom of speech echter zeer omstreden heten. De Gentse filosofieprof Leo Apostel stapte op uit de broederschap uit ongenoegen omdat de loge géén publiek standpunt wou innemen tegen de plaatsing van kernkoppen in ons land. Kenners van de loge zullen je vertellen dat dit nu net de eigenheid is van de vrijmetselarij: dat eenieder er vrijuit het zijne kan van denken en de loge geen gezamelijke standpunten verkondigt.

Erbij horen

En zo blijven ze in hun ateliers dan maar bezig met het aanreiken van zogeheten interessante ‘bouwstukken’ ter vervolmaking van de vrijmetselaar. In principe verenigt de loge nogal elitaristisch stuk voor stuk personen die elk op hun manier uitmunten…. in voortreffelijkheid. In de praktijk beschouwen sommige maçons de broederschap als een secrete super serviceclub. Erbij horen wordt dan synoniem van voortreffelijkheid.

Vanavond licht Myriam Van Nuffel, lid van de vrouwengrootloge van België in de Branderij op uitnodiging van het Humanistisch Verbond een tipje van de sluier bij al deze opwerpingen, clichés, gemeenplaatsen of terechte bedenkingen. Noem het vanuit je eigen freedom of speech zoals je wil. Na de historiek wordt ingegaan op de huidige situatie en kunnen er vragen worden gesteld. Hierboven alvast een paar hints. Allen daarheen. (Met schort en passerken).

De Branderij. Zuidstraat 13. Om 20 u.
Toegang gratis. Iedereen welkom.