06 juni 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

FIERTELSCHEPEN AGNES VAN CROMBRUGGE
BRENGT GOED NIEUWS NA RONDGANG RELIEKEN
FIERTEL EN BOMMELS VOORTAAN
OFFICIEEL VLAAMS CULTUREEL ERFGOED


Schepen van Fiertel Agnes Van Crombrugge bracht zopas na de traditionele Fierteldienst en de rondgang der relieken schitterend nieuws voor Ronse.

Vlaams Culltuurminister Bert Anciaux maakt zowel van de Fiertel als van de Ronsese Bommelsfeesten officieel Vlaams Cultureel Erfgoed. Samen met andere Vlaamse tradities, ondermeer het Ros Beiaard van Dendermonde, de Garnaalvisserij van Oostduinkerke en de Boetprocessie van Veurne.


Bij het opnemen van de tradities wordt vooral gekeken naar criteria als kwaliteit, bewustzijn en samenwerking. Er wordt steeds rekening gehouden met het geheel van de processen die met de tradities verbonden zijn. Verder dient er op een dynamische, creatieve en vooral erfgoedgerichte manier mee omgegaan worden.


Op onze foto's: behalve Trommel & Fluitje ook Ephrem Delmotte, de stichter van de Bommelsfeesten aan 'zijn' Sint-Hermesbeiaard.