20 april 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

DEBAT VERDEELT VRIJZINNIG NETWERK:
ERIK TACK BLIJFT PERSONA NON GRATA VOOR ABVV

‘BESTE POL, HET CORDON SANITAIR IS NOG NIET VOORBIJ….’


Het verkiezingsdebat van 8 mei aanstaande in Portus zorgt nu al voor een openlijke onenigheid binnen de wereld van het vrije denken, de vrijzinnigheid en de vrijmetselarij van Ronse. Het debat dat we hier als eerste vrijdag aankondigden, plant een discussie met ondermeer Freya Van den Bossche (sp.a), Fientje Moerman (Open VLD), Robrecht Bothuyne (CD& V) en …Erik Tack van het Vlaams Belang.

Die laatstgenoemde deelnemer vindt Chris van de Wijgaert (foto) niet kunnen. De Gewestelijk Secretaris van het ABVV Oost-Vlaanderen gaf dat gisteravond in kordate bewoordingen te verstaan in een mail aan Pol Kerckhove.


Die had hem vrijdagavond een uitnodiging voor het debat doorgestuurd. De uitnodiging gaat niet uit van Pol Kerckhove zelf maar van Tijl Bondue de voorzitter van het Humanistisch Verbond van Ronse en gewezen voorzitter van Sp.a Ronse.

‘Beste Pol, met alle respect, maar de tijd van het cordon sanitair is nog niet voorbij’, zo antwoordt Chris van de Wijngaert hem in een mail die ons inmiddels via ‘een gunstige wind’ – voor alle duidelijkheid geen windje van Pol Kerckhove (!)- heeft bereikt. Laten we ons vooral niks wijsmaken: het was echt wel de bedoeling van Chris van de Wijgaert dat zijn mail snel de weg naar een zo breed mogelijke publieke verspreiding vinden zou.

De broek, de rok of het schortje?

Heel opmerkelijk voor wie samen met ons de al dan niet geheime netwerken van het Ronsese ‘vrije denken’ en vrijmetselarij behind closed doors een beetje in kaart heeft, ziet inmiddels op de achtergrond van deze discussie een halve – vorige week voor de lenteschoonmaak nog 'versierlijk' gedweilde loge van Ronse als het ware in één mooie mail defileren...

Een andere bedenking is dat hiermee voor het eerst de diepe onderlinge tweespalt omtrent het al dan niet aanhouden van het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang op het publieke forum wordt getild. Benieuwd hoe het debat over het debat door de kampioenen van het vrije woord verder wordt uitgevochten.

Het zegt alvast alles over de strijd om de macht en onderliggend over de vraag wie in de wereld van het Ronsese socialisme of wat daarvoor door wil gaan de broek of de rok draagt.

Of is het misschien een schortje? Dat zou dan weer betekenen dat de loge zich voor het eerst, zij het via ommetjes, eens echt smijt in de strijd tegen het extreme denken. Hoe verdraagzaam moet je zijn en ben je onverdraagzaam als je de onverdraagzaamheid afblokt? Misschien moet er een debat komen over het debat...