02 september 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

HUN STADHUISWOORDEN...
Gunther Deriemaker (Eerste schepen. SP.a)

‘We pleiten niet voor de afschaffing van de faciliteiten. En als ik het tegendeel heb laten uitschijnen dan is dat de fout van de media.'

Luc Dupont (Burgemeester. CD&V)

* ‘Ik had gehoopt dat ik met mijn faciliteitenbrief meer steun zou krijgen in deze zaal en dat men hier zijn staart niet zou intrekken.’

* ‘Dat we hier al van in het derde studiejaar Frans kunnen leren, is inderdaad een positief gevolg van de faciliteiten. Maar het is dan ook het enige. Ondertussen moeten we hier wel Franstalig basisonderwijs organiseren voor leerlingen die achteraf niet klaar zijn om naar het Nederlandstalig middelbaar te gaan. Daardoor gaan ze naar Wallonië en keren ze nadien terug om hier geen werk te vinden.’

* ‘In Ronse zal altijd Frans blijven gesproken worden. Dat is nogal vanzelfsprekend waar twee culturen en taalgebieden elkaar raken.'

* 'Heel wat mensen praten maar en weten ondertussen niet waar die taalfaciliteiten voor staan. Ze denken, net zoals dokter Louis, dat er vanaf de taalgrens geen woord Frans meer zal mogen gesproken worden. Dat is absurd. Faciliteiten hebben enkel betrekking op communicatie in bestuurszaken. Thuis, op straat, in de winkel spreekt iedereen uiteraard wat hij wil.'

* 'Ik zal nooit zo extreem zijn als de Open VLD- burgemeester van Lennik Willy Dewaele die weigert om de Belgische driekleur aan het gemeentehuis te laten wapperen. Of zoals het Vlaams Belang, dat Franstalige opschriften op winkels wil verbieden.’

* ‘Het gaat altijd over wat de Walen wel over ons zullen denken als we de faciliteiten zouden afschaffen. Heeft iemand er al eens bij stilgestaan wat de Vlamingen van ons denken nu de faciliteiten niet afgeschaft zijn?’

Tom Deputter (Fractieleider Open Vld)

‘Wij treden het nationale partijstandpunt van de Open VLD bij. Wij zijn voor de afschaffing van de faciliteiten.’

Erik Tack (Fractieleider Vlaams Belang)

* ‘Je beweert dat de afschaffing van de faciliteiten uw constante bezorgdheid is, burgemeester, maar ik heb redenen om te beweren dat je die brief enkel hebt geschreven omdat je ook wel eens even stoer wou doen tegenover de Vlaamse achterban.'

* 'Je had dat al veel eerder moeten doen. De enige reden waarom er in het nationale faciliteitendebat nooit over Ronse wordt gesproken, is dat jij er nooit eerder de aandacht op getrokken hebt.'

* 'Mocht je het echt menen met die constante bezorgdheid, dan zou je de faciliteiten veel restrictiever toepassen. Dan zou je bijvoorbeeld geen tweetalige documenten voor de vaststelling van woonst laten versturen.'

* 'Je begint steeds meer op een kloon van Yves Leterme te lijken, burgemeester. Veel beloven maar er niets van bakken.'

* 'Je bent met die brief gewoon eventjes in de media willen komen.’

Erik Van Der Eedt (Woordvoerder GBIC)

'De Belgische wetten zijn nog steeds door iedereen na te leven. Enkel de federale Kamer is bevoegd om in deze al of niet initiatieven te nemen. Het is dus niet aan de gemeenteraad om deze discussie te voeren. GB/IC eist dat de bestaande wetgeving nageleefd wordt. GB/IC blijft een sociaal-liberale partij met respect voor elke taalgroep.'