14 april 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

DE VIERVEROAE

‘De Ververij’. Dat is de mooie naam die het stadsbestuur gaat geven aan het nieuwe cultuurcentrum dat uit het puin van de Teinterureries Belges (later De Nieuwe Leie) in de Wolvestraat verrijzen zal.

De Ververij is een bijna voor de hand liggende vondst. Naar analogie met De Brouwerij in de Priesterstraat verwijst hij zowel naar het verleden met de voormalige textielactiviteit van ‘den TeeBee’, naar de eigen ‘couleur locale’ van het hedendaagse Ronse als stad van de wereld én naar het brede palet van kunsten die er zullen bedreven worden.

In een eerste fase moet De Ververij onderdak bieden aan de Stedelijke Academie voor Artistieke Vorming met tentoonstellingsruimte, kantoren voor de Dienst Cultuur en lokalen voor culturele activiteiten. Daarna komt er ook een schouwburg met 350 plaatsen.

Lang nadat Vlaanderen voornamelijk onder Frans Van Mechelen en Rika De Backer overspoeld werd met Culturele Centra krijgt Ronse eindelijk waar het zo lang heeft op moeten wachten. Beter laat dan nooit.