13 november 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR


WELDRA GEEN BASKET MEER IN RONSE?

KOSTENPLAATJE EN WEGVALLEN AW-SPONSORING

ZETTEN BASKET TEAM RONSE MES OP DE KEEL


Als schepen van Sport Gunther Deriemaker in zijn sportbeleidsplan van januari niet voor de proppen komt met een serieus steunplan – en een vervangsponsor - voor Koninklijk Basket Team Ronse SK (zoals de Ronsese club voluit heet), dan is er binnen de vijf jaar geen sprake meer van basket in Ronse.
Dat verneemt De Benieuwde Ronsenaar vandaag in doorgaans zeer goed geïnformeerde basketkringen.


Associated Weavers heeft zijn sponsoring sinds dit jaar geschrapt. De nieuwe overeenkomst voor het gebruik van de Sportzaal van het college (overeenkomst die via een gunstige wind op de desk van De Benieuwde Ronsenaar belandde) zal Basket Team Ronse minstens het dubbele kosten dan voorheen: 10.000 euro.

Dat heeft dan minder te maken met grote geldhonger van het Vrij Katholiek Onderwijs als verhuurder, dan met het wegvallen van de tussenkomst van de stad Ronse sinds het gebruik van de nieuwe sportzaal.

De subsidies voor het basket werden dan inmiddels wel verhoogd van 2000 euro naar 4500. Maar dat is hooguit een doekje voor het bloeden.

Grote dynamische sportclub

Basket Team Ronse is een grote, goed gestructureerde en heel verdienstelijke Ronsese sportclub die wekelijks meer dan honderd Ronsese jongeren (onder wie nogal wat allochtonen) op een gezonde manier van de straat houdt met sport. Als de stad Ronse het meent met integratie, dan gaat die ook via basket. Zelf stonden we vijf jaar onder de ring bij AKRON en BC Ronse: het waren wonderjaren van onvergetelijke kameraadschap: overheen taalbarrières en standenverschillen.

Basket Team Ronse wil ook best wel in het college blijven: als het allemaal betaalbaar blijft. En ondanks die veeleisende bruikleenovereenkomst en dat streng ‘Reglement van Inwendige Orde’ met hoog ‘internaatsgehalte':

(‘Het gebruik van de kleedkamers en de douches dient zich te beperken tot een minimum. Daaronder wordt verstaan maximum 15 minuten voor en 30 minuten na een training en dertig minuten voor en 30 minuten na een competitiewedstrijd…’

Hopelijk geraakt het warm water dan binnen de opgelegde tijdslimiet tijdig op het bezwete lijf van de spelers…)

Basket Team Ronse is dank zij een goede kantine, actieve sponsorwerving en een zorgzaam beleid nu nog wel financieel gezond. Het heeft bovendien wat karige spaarcentjes opzij. Maar die dreigen te smelten als sneeuw voor de zon als het sportbeleidsplan geen oog heeft voor de zware kosten van Basket Team Ronse.

Go for it Gunther, go.

Het voorliggend akkoord in ons bezit tussen het VKORR (Vrij Katholiek Onderwijs Ronse als erfpachters, vertegenwoordigd door deken T’Joen en secretaris Paul Lannau) en Basket Team Ronse is vooralsnog niet getekend. Basket Team Ronse hoopt vooral dat de stad Ronse, zeker na die gunstige lening aan SK Ronse, ook voor basket de weg opgaat van andere steden en inziet dat échte integratie betekent dat jongerenbegeleiding in grote sportclubs gesteund wordt.

Volgens onze informatie zou schepen Gunther Deriemaker op het punt staan voor het Ronsese basket een grote sponsor te vinden uit de overheidssfeer. Die zou dan alvast ‘de leemte’ gelaten door Associated Weavers kunnen invullen.

Daarnaast zal de echte redding echter vooral moeten komen van een goed uitgebalanceerd sportbeleidsplan waarbij definitieve structurele steun wordt uitgetekend voor volgehouden jeugdwerking. Alleen op die manier kan het basket zich handhaven in Ronse.

Alle (oud)- basketters, onder wie zowel burgemeester Luc Dupont als oppositieleider Erik Tack, doen er goed aan de ogen gericht te houden op de Ronsese basket(k)ring.

De rebound voor Ronse zou bij verdwijning van het basket anders wel eens héél hard kunnen aankomen. En dàt kunnen we hier missen als de pest.