13 augustus 2007

DE BEDREIGDE RONSENAAR (136)

GEEN KANKERSTORT AAN HET MUZIEKBOS

RUSSISCHE ROULETTE MET ASBESTPOTJE

FILIP MEIRHAEGHE GEEFT VANDAAG GIFPOTJE DOOR


De provincie Oost-Vlaanderen heeft, zoals hier al eerder aangeklaagd, een asbeststort goedgekeurd vlakbij het Muziekbos. Tijdens het storten (gewoon dumpen in de zandputten) komen er asbestvezels vrij die zwaar kankerverwekkend zijn en longvlieskanker veroorzaken. Een beschermd natuurgebied wordt aldus probleemloos tot gifbron gebombardeerd.

De stad Ronse en nogal wat milieubewuste mensen gaan hiertegen in verzet. Door dat beroep is het stort zeer voorlopig - voor hooguit drie maanden - geschorst. Binnenkort moet de nieuwbakken Vlaamse minister van Leefmilieu Hilde Crevits beslissen. Een test voor haar geloofwaardigheid.

Mocht minister Crevits er ook maar aan denken gewoon wat strengere normen op te leggen dan is dat niet genoeg. Zelfs de strengste normen zijn niks meer dan een lachertje tegenover de dreiging van asbestkanker in de longen van de mensen. Met dergelijke zoethoudertjes kunnen ze dan ook geen vrede nemen.

We moeten die rommel hier niet. Onder geen enkele voorwaarde. Er is maar één handtekening van Crevits in deze geloofwaardig: neen. Al de rest is gifzand in de ogen en asbest in de longen van de mensen.


Vermits volgens het provinciebestuur een asbeststort blijkbaar overal kan, wordt vandaag door het actiecomité tegen asbest een asbestspel gelanceerd.

Jeugdauteur Brigitte Minne (de creatieve mama van ondermeer het beroemde eendje Rosalie) overhandigde daartoe gisteren al in naam van alle leden van vzw Louise Marie een virtueel potje asbest aan Filip Meirhaege. Filip schenkt dit vandaag op 4FM en Radio 2 met bekwame spoed weer door. Zo'n giftig geschenk wil geen mens namelijk bij zich houden houden. Als minister Crevits beslist, komt het stort in de tuin of het huis van de persoon die als laatste het potje in zijn bezit heeft. Het asbestspel is met andere woorden Russische roulette. En minister Crevits heeft de vinger op de trekker…

Meld op volgende link de geheime code als je in het bezit bent van het asbestpotje of volg het traject: http://groups.google.com/group/louisemarietegenasbest?hl=nl

Onze foto’s: Nieuwe Ronsenaaresse en jeugdauteur Brigitte Minne en nieuwe Maarkedalenaar wielerkampioen Filip Meirhaeghe.