06 juli 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (129)


HILDE, STOP DEZE WAANZIN

VERZET VAN DE STAD RONSE ONTVANKELIJK VERKLAARD

VOORLOPIG GEEN KANKERVERWEKKEND ASBEST

De stad Ronse had beroep aangetekend tegen het besluit van de Provincie (Bestendige Deputatie) om een firma uit West-Vlaanderen toe te laten in Louise-Marie kankerverwekkend asbest onverglaasd en dus totaal onveilig in de grond van de Vaamse Ardennen van Maarkedal en Ronse te storten.

Het protest van de lokale bevolking tegen deze wanpraktijk op het stuk van leefmilieu anno 2007 is inmiddels alom aan het groeien.

Het beroep van de stad Ronse is nu alvast ontvankelijk verklaard. Het is een eerste stap naar de overwinning van de redelijkheid op de waanzin van roekeloos grof geldgewin ten koste van de gezondheid van de bevolking.

Minister Hilde Crevits (foto), de kersververse Vlaamse minister van Leefmilieu, heeft nu vijf maanden tijd om een beslissing te nemen.

Tot zolang werkt het beroep van Ronse opschortend, is er met andere woorden geen vergunning en mag er geen asbest gestort worden.