18 juni 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (115)GROOTSTE STADSPROJECT
UIT RONSESE GESCHIEDENIS ZONET OPGESTART

DE KLOEF ZET RONSE OP DE BETERE WOONKAART

MAQUETTE ZOPAS VOORGESTELD TEN STADHUIZE


Met de ondertekening van het definitieve megacontract met de Nederlandse Vastgoed Ontwikkelaar Bokx en de voorstelling van de indrukwekkende maquette heeft het stadsbestuur van Ronse zonet ten stadhuize het grootste stadsproject uit de geschiedenis van Ronse formeel opgestart. De eerste spade steek wordt voorzien voor 2009.

De Kloef moet een schitterend wooncomplex worden middenin het groen en het centrum. Het gaat in totaal om 227 betere woonidentiteiten (tussen de 125.000 en 300.000 euro voor tweeverdieners) een park met amfitheater en aan de kant Elzelestraat een hotelcomplex met complentaire functies en parking.

Op vragen van ‘De Benieuwde Ronsenaar’ benadrukte de Nederlandse dat het zeker géén eenheidsworst wordt. Ofschoon het gaat om het allereerste buitenlandse project van de Nederlandse groep zal er hard worden op toegezien dat de specifieke Vlaamse wooncultuur gerespecteerd wordt.

Er wordt zo te horen overigens een beroep gedaan op architecten ‘van hier bij ons’ waardoor de eigenheid van onze wooncultuur gerandeerd blijft.

De vele doorsteken vanuit en naar het complex zullen, zo weet burgemeester Luc Dupont ons nog te melden, moeten er bovendien voor zorgen dat De Kloef perfect geïntegreerd wordt in de woonbiotoop van de omwonenden.

Het wordt dus geen woondorp in de stad, wel een groene woonlong die het stadscentrum op een unieke manier zal opwaarderen.

Met dit kwalitatief verhoogd woonaanbod van De Kloef zal de stad Ronse binnen de vijf jaar bovenlokale troeven kunnen aanbieden op de woonmarkt.

Aan het project gingen vijf jaar intensief marktonderzoek, vergaderen met de administratie en voorbereiding vooraf. Zo te zien aan de maquette oogt het resultaat alvast veelbelovend.

Labels: