08 oktober 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (3)

MEERDERHEID VAN CD&V EN SPA-GROEN TRIOMFEERT

NA 7 TELBUREAUS GEEFT DE UITSLAG TRIOMFANTELIJKE ZETELWINST VOOR ZOWEL LUC DUPONT EN CD&V ALS VOOR ZIJN SOCIALISTISCHE PARTNERS IN KARTEL MET GROEN.

ZETELVERDELING:

CD&v: 8
SPA:groen: 8

Vlaams Belang: 7
GBIC: 2
VLd: 2

ALLES ZIET ERNAAR UIT DAT CD&V EN SPA/GROEN SAMEN AAN EEN VOLDOENDE STEVIGE MEERDERHEID BESCHIKKEN OM SAMEN TE BESTUREN. DE LIBERALEN HEBBEN ELKAAR DAN IN DE OPPOSITIE GEDUWD.