08 oktober 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (2)
LUC DUPONT BLIJFT BURGEMEESTER

MEERDERHEID HOUDT STEVIG STAND

LIBERALEN VAN VLD EN GBIC NEK AAN NEK

TACK KAN ABSOLUTE MEERDERHEID EN SJERP VERGETEN.

Burgemeester Luc Dupont is met zijn CD&V en zijn coalitiepartner CD&V de slag om het stadhuis aan het winnen. Het ziet ernaar uit dat CD&V en socialisten samen aan een meerderheid geraken wat een sterk bestuur en een vlotte uitvoering van het Strategisch Plan mogelijk zou maken.


Voorlopige zetelverdeling


CD&V: 7
SPA/Groen: 7
Vlaams Belang : 7
VLD: 4
GBIC: 2


Liberalen in oppositie?


De SPA en CD&V lijken momenteel te strijden om die ene - achtste - zetel die het verschil maakt. Ook boeiend blijft de strijd die de liberalen onder mekaar uitvechten en waarbij het zowel de richting kan uitgaan van een gelijkspel (3-3) als van een verschil met twee zetels (4-2): voorlopig in het voordeel van VLD.
De kans is groot dat beide fracties in de oppositie belanden.

Tack afgeblokt

Hoe dan ook ziet het ernaar uit dat Erik Tack zijn absolute meerderheid en de verhoopte Ronsese sjerp kan vergeten. Het staat bovendien vrijwel vast dat Tack zijn score van de Vlaamse verkiezingen (30%) lang niet evenaart.
We zijn hiermee ver van de 42 percent die hij verhoopte en zonder dewelke hij zich in verklaringen tegenover de VRT niet tevreden zou noemen.
Erik Tack legde de lat zeer hoog. Hij kon het niet waarmaken. Hij is vandaag de grote verliezer van deze verkiezingen.
Zijn chagrijnverhaal en zijn miserabilistisch foldertje met een verstopte riool en zijn voet op een paar zandzakjes heeft bij de Ronsenaar niet gedaan.


BRIEF AAN FRANSTALIGEN IS ER TEVEEL AAN

GEWEZEN 11-julicomité-voorzitter houdt het voor bekeken


FRANS VANDENBOSSCHE STAPT UIT GBIC

Frans Vandenbossche, de gewezen voorzitter van het 11-julicomité en notoir lid van de Marnixring meldt ons zonet dat hij uit het GBIC stapt. Het pamflet dat door een drietal kandidaten ( Van Der Eedt, Torcque en Van Laeken) naar de Franstaligen van Ronse was verstuurd, is er voor hem teveel aan .

Frans Vandenbossche: ‘Pas terug van weggeweest neem ik kennis van het onverantwoord schrijven van enkele kandidaten binnen de GBIC partij. Nietegenstaande afspraken binnen de partij, mede dank zij mijn tussenkomst, en zonder inzage van de voorzitter of het bestuur kan niemand standpunten verkondigen zeker niet indien ze in zijn strijd met de standpunten terzake. Toch hebben zij gemeend hun persoonlijk standpunt te moeten verspreiden.'

'Onaanvaardbaar schrijven'

Frans Vandenbossche: 'Mijn kandidatuur op de lijst had ik na lang aandringen toegezegd mits voorwaarden, die ik tot mij spijt moet vaststellen, niet gerespecteerd werden .Tevens had ik gehoopt een gunstige invloed te kunnen uitoefenen en een zekere kentering aldus teweeg te kunnen brengen Ik distancieer mij dan ook volledig van dit voor mij onaanvaardbaar schrijven.
Ik heb dan ook aan de voorzitter medegedeeld dat ik hierbij mijn ontslag indien.'

Frans Vandenbossche meldt ons tevens dat de bewuste brief aan de gewezen leden van de EDB geenszins de uninamiteit wegdraagt van de kandidaten van GBIC.

Frans Vandenbossche: 'Tevens kan ik je nog mededelen dat behalve de schrijvers van het bewuste pamflet niemand binnen de partij gelukkig is laat staan het totaal verwerpen.'

Zoals we eerder al schreven, lijkt het er vooral op dat lijsttrekker Rudi Boudringhien, in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen is voorbijgesteld door een paar oudbakken unitaristen op zijn lijst.

Frans Vandenbossche van zijn kant kwam de jongste dagen zwaar onder druk te staan vanuit Vlaamse hoek ondermeer van de leden van het 11 julicomité en van zijn Vlaamse Marnixvrienden van altijd. Vandenbossche trekt zijn conclusies en stapt op uit GBIC.