26 november 2005

DE NIEUWE RONSENAAR (11)

Snie

‘t Eees oop ienen naacht
Giel onverwaacht
De staad onder oa vaacht
Oh snie….

En ‘t leiven vôlt oat
gien lawoat
de Stienbreuge ‘n tapoat
Oh snie…

Tuus ôl tuupe boaten
Mei bolen smoaten
M’heen luite en me floaten
Oh snie…

En noa ne peitie moeken
Mei ruue koeken
Ne wortoo, nen hoed
Oh snie…

‘t Eees ne wieten naacht
Ne stielen naacht
‘k hei zu lange oop oa gewaacht
Oh snie…

Tuus ôl tuupe toas
Onder den buum
Keestdaag ees nen druum
Oh snie…

En iek oop oaen schuut
Lek oop nen buut
Ge zoat tuus nooniet duud
Oh snie…

En ‘t ees op ienen naacht
Giel onverwaacht
Voer ôltuus onder oa vaacht
Oh snie…


Muziektip: Île. Jean-Michel Caradec.
Uit 'Tuupe' (Noo'n toevel nieve lietsies).