21 mei 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (92)

Schepen van Financiën Rudi Boudringhien:

‘Joost Hysselinckx doet aan desinformatie’


Hierna geeft De Nieuwe Ronsenaar onverkort het antwoord van de Ronsese schepen Rudi Boudringhien aan Joost Hysselinckx naar aanleiding van diens schrijven naar de Vlaamse Minister-President Yves Leterme. (Zie eerdere editie).

De juiste cijfers

Rudi Boudringhien: ‘Ik kon natuurlijk niet meer verwachten dan goedkoop populisme absoluut verkeerde cijfers en totaal uit de lucht gegrepen beweringen van Joost Hysselinckx, gemeenteraadslid Belang van Ronse.

Betrokkene zit reeds ruim 5 jaar in de gemeenteraad, bovendien in de goed betaalde gemeenteraadscommissie van Financiën (waar hij trouwens veelal schittert door zijn afwezigheid), maar kan het verdomd niet nalaten om bewust aan désinformatie te doen.

Ik zal mij niet uitlaten over zijn negatieve beweringen over RONSE, positief denken is blijkbaar aan extreem rechts niet besteed, maar wil de Ronsenaars wel de juiste cijfers geven over het financiële beleid dat RONSE de laatste legislatuur heeft gevoerd.' (Toestand per 01/01/2006).


Financieel Beleid

Rudi Boudringhien: 'Joost beweert: catastrofaal financieel beleid : FOUT!

JUIST is overschot op de rekening 2005 = circa meer dan 4 milj. EURO overschot !
In 2001 begonnen met een negatief saldo van circa 1 milj. EURO'

Hoogste schuld?

Rudi Boudringhien: 'Joost beweert: hoogste schuld van het land : FOUT!

Juist is over schuld : schuldratio = 0.71 (gemiddelde in vergelijkbare gemeenten 1,19) Dit wil eveneens zeggen dat alle schuld met minder dan de jaarlijkse ontvangsten kunnen worden terugbetaald. Hiermee behoren wij tot de steden met de laagste; wellicht de laagste schuld per inwoner van alle Vlaamse steden.

Investeringen

Investeringen = circa 5 à 6 milj. EURO per jaar = de grootste investeringen in vergelijking met de vergelijkbare gemeenten.'

Ziekenhuisproblematiek


Rudi Boudrinhien: 'Joost beweert: terugbetaling van 1,6 milj EURO per jaar gedurende 20 jaar en komt bovenop tussenkomst voor OVERO ook goed voor 1,6 milj. EURO : FOUT!

Juist is:

- consolidatielening ten bedrage van 3,7 milj.loopt nog tot 2012
in 2006 aflossing = 690.812 EURO

- tussenkomst in OVERO 1.672.461 EURO (met jaarlijkse loonlastenvermindering gezien het uitdovend karakter van de tewerkstelling ... jaarlijks vloeit personeel af op een natuurlijke manier bvb. pensionering of vrijwillige uitdiensttreding.)

Misschien is dit schrijven minder spectaculair dan een schrijven aan een Minister President, maar voor mij is het welzijn van RONSE en zijn RONSENAARS het aller belangrijkst!

Tot zover Rudi BOUDRINGHIEN, Eerste Schepen en Schepen van Financiën


Voor verder gescherm met cijfers tussen de schepen van Financiën en Joost Hysselinckx en eventuele nieuwe comments van de twee betrokken verkiezingskandidaten van Gemeentebelangen (Boudringhien) en Het Belang van Ronse (Hysselinckx) verwijzen we naar onze commentaarlijn onderaan dit stuk.