16 januari 2013

VAN PEKING EN OTTAWA NAAR RONSE

INTERNATIONALE MENSENRECHTEN-EXPERTE
STRAKS AAN HET ROER VAN GROEN RONSEEigen nieuws. De kern van Groen Ronse die de afgelopen maanden aan de zijde van kersvers Groene Schepen Wouter Stockman intensief onderhandelde over een Groen-memorandum voor Ronse én de diverse onderdelen van het bestuursakkoord, schuift nu haar drijvende kracht achter de schermen Myriam De Feyter naar voor als voorzitster van Groen Ronse. Ongetwijfeld wordt deze unanieme kandidatuur van de Groenkern nog deze week bekrachtigd door de bredere ledengroep.

De afgelopen maanden zette Myriam De Feyter zich op de achtergrond onvermoeibaar in voor de structurele opbouw en een efficiënte werking van Groen in Ronse. Dit ter ondersteuning van de Groen-onderhandelaars ten stadhuize onder leiding van Groenschepen Wouter Stockman.

Myriam is een discrete maar daarom niet minder gedreven en geëngageerde vrouw. Als geen ander weet ze de grote ideeën te koppelen aan de praktische kant van een Ronsese Groene bestuurspartij in volle groei. Ze gaat voluit en vastberaden voor een Groen en Rechtvaardig Ronse.

Nieuwe Ronsenaar

Myriam is een nieuwe Ronsenaar. Ze kwam in Ronse aan de Kapellestraat wonen in februari 2011. Ze werkte eerder voor de Belgische regering in Peking en Ottawa.

Vervolgens ging ze - eveneens in Ottawa - aan de slag voor Canadese Internationale Mensrechtenorganisaties. Na haar terugkeer in 2000 richtte ze in Brussel een Internationaal Centrum voor Mensenrechten op. Op dit moment is ze onderdirecteur Human Ressources, Financiën en Administratie bij ENAR: een Europees netwerk tegen racisme met hoofdkantoor in Brussel.

Myriam heeft een diploma in Oosterse Talen en een postgraduaat Public Administration aan de Universiteit van Gent.

Wouter met Wouter in Ronse

Op vrijdag 1 februari wordt ze als nieuwe voorzitster van Groen Ronse voorgesteld aan pers en publiek tijdens de Groenavond in De Brouwerij. Die avond heeft Groen Ronse Groenvoorzitter Wouter Van Besien op bezoek als gastspreker. Wouter Stockman, de eerste Groene schepen uit de geschiedenis van Ronse zal er aan de tand worden gevoeld over het Groenprogramma voor Ronse door Koen Lauwereyns. De avond wordt aan mekaar gepraat door Geert Desmijtere.

Groenavond met receptie. Vrijdag 1 februari 2013 in de Oude Brouwerij Dekeyser om 20 u. Iedereen welkom. Inkom gratis.