08 maart 2012

RONSESE LIBERALEN SAMEN NAAR KIEZER

'LIBERALE UNIE' GAAT VOLUIT VOOR RONSE
EERST DE RONSENAARS LATEN KIEZEN
DAN PAS BESTUURSMANDATEN VERDELEN


(Eigen nieuws). De liberalen van Ronse trekken op 14 oktober weer samen naar de kiezer en dus niet in verdeelde slagorde zoals de vorige keer. Zo verneem ik uit goed geïnformeerde bronnen. Anders dan 'Wouter Shopman' van 'Groen' hengelen ze daarbij niet vooraf om mandaten bij de huidige coalitiepartners CD&V en SP.a.


Ze willen de Ronsese kiezer zelf decmocratisch laten uitmaken wie er in aanmerking komt voor politieke mandaten. Met andere woorden politiek zoals het hoort. De liberalen willen daarbij geen lesjes in progressiviteit van mensen die zelf alles onder mekaar bedisselen voor de neus van de Ronsese kiezers.

Open Ronsies alternatief tegenover kiezers-hoppers en postjes-shoppers.

De Ronsese liberalen gaan voor een Open, Vrij & Progressief Ronsies sociaal-liberaal beleid waarin iedereen samen niet met holle woorden maar met daden aan een echt degelijk bestuur van Ronse werkt. En niet aan de eigen 'affaires', de collecties mandaten, de vooraf onderling bedisselde postjes. De liberalen bekleden nu samen vier zetels in de gemeenteraad. Ze rekenen met hun (re)unie en de meerwaarde ervan op een 'jump' naar minstens zeven.

Sinds de komst van Alexander De Croo aan het roer van Open VLD is het daarover de afgelopen maanden tot zeer positieve openhartige gesprekken gekomen omtrent een constructieve hereniging van alle Ronsese liberalen. Ook op het menselijk vlak klikt het helemaal tussen de jonge Alexander De Croo en alle Ronsese kopstukken van de blauwe gedachte.

Democratisch antwoord op de unfaire judokagrepen van de regeltsjeven.

Dat leidt nu dus naar een 'Liberale Unie' voor 14 oktober. Goed nieuws en een volwaardig open alternatief voor de vele Ronsese kiezers die zich vandaag verweesd en bedrogen voelen tegenover het flagrante hengelen om mandaten,de particratische pokerspelletjes en... unfaire judokagrepen. Dit alles voor de neus van de kiezers die vooraf al schaakmat worden gezet in de strijd tussen de twee grote opponenten van CD&V en SP.a om de sjerp. Met hun opportunistische kiezers-hoppers en postjes-shoppers als waterdragers, en hun regeltsjeven er tussenin.