05 februari 2012

DUPONT WIL TOCH BURGEMEESTER BLIJVEN

Luc Dupont is toch weer kandidaat voor het burgemeesterschap bij de verkiezingen van 14 oktober.

Luc Dupont: 'Na de verkiezingen van 2006 had ik aangekondigd dat het mijn laatste mandaat zou zijn. Eind dit jaar ben ik inderdaad 30 jaar in de gemeenteraad, 6 jaar als fractieleider in de oppositie (1983-1988), nadien 12 jaar eerste schepen en dit jaar 12 jaar burgemeester. Dit jaar word ik ook 60 jaar. Ik wou plaats maken voor ander beloftevol talent. Ook ik heb destijds de kans gekregen om reeds vrij vlug een uitvoerend mandaat op te nemen en ik wil die kans anderen niet ontzeggen. Een andere reden was dat het ambt van burgemeester zeer veel tijd en energie opslorpt, je steeds beschikbaar moet zijn en er quasi geen tijd rest voor jezelf en je familie.Op unanieme vraag van het partijbestuur en na de afgelopen maanden steeds opnieuw van alle kanten aangemoedigd te zijn om toch door te gaan als burgemeester, heb ik dan ook aanvaard om voor de zesde keer op rij het lijsttrekkerschap op te nemen. Op die manier hoop ik er mee voor te zorgen dat de CD&V de grootste partij blijft, dat zoveel mogelijk CD&V-ers verkozen geraken en dat we zo als sterkste fractie het beleid van de afgelopen jaren kunnen verder zetten.Nu de beslissing is genomen zal ik mij, als de kiezer het wenst, verder voor 200% als burgemeester blijven inzetten voor onze geliefde stad. Veel is al gerealiseerd, doch veel ligt nog te wachten op afwerking en is nog te doen. Bovendien wil ik graag de nieuwe verkozenen coachen om op die manier optimaal de toekomst van CD&V en van onze stad te verzekeren.Ik dank allen voor het in mij gestelde vertrouwen en zal dit bij de volgende verkiezingen niet beschamen'