16 december 2011

BLOGBOEK

LUC DUPONT IS STEKEZOT VAN RONSE
EN GAAT VOOR EEN NIEUW MANDAAT
ALS BURGEMEESTER


Ze zullen het - nog - niet toegeven. Ze zullen er nog mee wachten. Wie weet, zullen ze de boodschapper een beetje vermaledijden. Zullen ze het nieuws dat ik u hier in volle onafhankelijkheid meegeef, ontkennen in alle toonaarden. (Wat schrijft hij nu? Hoe kan hij dat weten? Er is nog niet eens vergaderd over de lijstvorming. Enzovoort.) Maar neemt u van me aan dat u deze twee Ronsenaars volgend jaar op twee sleutelplaatsen van de CD&V -lijst vindt. Luc Dupont als kopman én kandidaat voor de verlenging van zijn burgemeesterschap. Yves Deworm, huidig schepen van Openbare Werken: als lijstduwer. Samen ziet u ze hier uitkijkend op wat één van hun grootste verwezenlijkingen worden zal. De Stadstuin.

Dat Luc Dupont nog wacht met de bekendmaking van zijn kandidatuur heeft alles te maken met timing. De eindeloze aansleep van de rechtszaak over de politiekazerne speelt daar ongetwijfeld in mee. Dupont wacht allicht op de hopelijk definitieve afhandeling van die - helaas tegen het algemeen belang in van alle Ronsenaars - zwaar politiek uitvergrote Reseco-affaire. Dat hij hierna zijn Strategisch Plan helemaal wil uitvoeren, de stapstenen ervan zelf voort wil sturen is de logica zelf. Het weze hem helemaal gegund. Dit plan is dan ook mooi aan het slagen.

Het Stadstuin-project blijft alle kansen in zich dragen om het prachtige groene hart van Ronse te worden. Het best is dat al zichtbaar vanop de bovenste verdieping van het nieuwe TIO3. Ik schreef hier eerder al hoe het faillissement van ‘de Hollanders’ dan wel voor vertraging zorgt, maar aan de andere kant welgekomen kansen biedt om het project bij te sturen en te updaten aan de noden van deze (crisis)tijd.

Het werkt wel.

Niemand kan er nog naast kijken. Luc Dupont is er samen met zijn compaan Yves Deworm met brille in geslaagd Ronse weer helemaal op de kaart te zetten als mooie gerenoveerde stad. Nooit tevoren was de kersttijd in Ronse zo mooi. Wie dat niet zien wil, kan de kleine boom aan de Plaats in.

Het Plan om Ronse de lang verhoopte Renaixance te geven is dus aan het lukken. De ronduit schitterende Sportzone wordt almaar voort uitgebouwd met oefenvelden en looppiste. Het Starters Bedrijvencentrum mag gezien worden. Daar zit bergen werk achter. Het vorige week geopend TIO3 Textiel Innovatiecentrum is een parel. Pol Kerckhove mag hier zeker als OCMW-voorzitter mee tekenen voor het welslagen van deze realisatie. Zuust ees zuust. De nieuwe Academie kant Beekstraat kent wat vertraging. Maar dat het grote klasse wordt, is daar nu al zichtbaar.

Ondanks de interne ‘diversiteit’ binnen zijn bestuur voornamelijk omtrent de taalproblematiek (men herinnere zich de brief van Dupont aan Leterme en de stemming met wisselmeerderheid) is Dupont erin geslaagd zijn ploeg overeind te houden. Tegen alle betweterig chagrijn en doemdenken in.

Hij heeft zich hierbij ontpopt tot kapitein van het schip, met Yves Deworm als een ervaren eerste stuurman. Diens mindere bladzijde met de inmiddels doorverkochte BVBA Residas (legaal dan wel ok maar bestuursmatig en qua politieke transparantie allesbehalve opportuun) weze hier en bij deze alvast wat mij betreft omgedraaid. Yves Deworm heeft zich immers als ingenieur en schepen jarenlang biezonder hard ingezet om Ronse mooi te maken. En hij blijft dat doen. Dag na dag. Niemand kan er vandaag naast kijken. Ook die waarheid heeft haar rechten en wie ben ik om hem die te ontzeggen.

Inside-informatie leert me dat het duo Dupont-Deworm op vrijdagse middagen sturing geeft aan de investeringsstroom in Ronse. Het onzichtbare werk waarvan de resultaten voor de Ronsenaar pas zichtbaar worden wanneer hij weer eens een nieuw bedrijf of zaak geopend ziet. Denk aan ‘Match’ en ‘Ava’.

Maar de grote uitdaging, dat wat Luc Dupont allicht het meest drijft om door te zetten als burgemeester, blijft echter de redding van het winkelcentrum en de renovatie van de Oude Vrijheid. En hij heeft marge. Als Louis Tobback als 74-jarige nog een nieuw mandaat beoogt als burgemeester van Leuven, dan heeft Luc Dupont nog zeeën van tijd om Ronse helemaal tot een stad te maken waarvan je meer nog dan vroeger…stekezot wordt.

Maar tussen dromen en werkelijkheid staat de kiezer. De strijd om het burgemeesterschap wordt er een van kantje boordje. Dupont versus Deriemaker. Met bij beide coalitiepartners een paar jokers. Dat de vrouwen op de lijst een verplichte tweede stek toegewezen krijgen, kan voor aardige verrassingen zorgen om niet te schrijven: voor onderlinge rivaliteiten . Bij de CD&V komt die stek vanuit haar kiezersbestand Agnes Van Crombrugge toe. Al zal haar challenger Brigitte Van Houtte (en entourage) zich niet zo gauw gewonnen geven. Al was het maar om het populaire stemmenkanon Agnes weg te krijgen.

Bij de SP.a is men er gaarne bij om Suzy Arijs die tweede stek te gunnen, liever dan Nedia Gmati-trabelsi. Het is er een traditionele truc om populaire bedreigingen ver van de eigen machtsposities te rollen en te pollen. Het gerucht dat Nedia er om die reden mee dreigt met een eigen lijst op te komen is niet meer dan… een gerucht. De juriste die sinds kort als stagiair-pleiter aan de slag is in het advocatenkantoor van voormalig burgemeester Orphale Crucke kiest alvast voluit voor Ronse. Tot spijt van wie het benijdt. Het wordt een meer dan boeiend verkiezingsjaar.

Tuupe vuir Ronse.