14 september 2010

OFF THE RECORD

Natuurlijk is er niks mis mee dat politici behoorlijk gehonoreerd worden voor hun inzet. Alleen lijkt het argument ‘dat dit hen beletten moet om in de pot te graaien’ niet echt overtuigend als uitgangspunt om het algemeen belang te dienen. Met zo'n mentaliteit, geld verwerven hoe ook, zet je je niet in voor je medemens. Het schermen met de dooddoener (vooral de doodzwijger) 'populisme' zal me hier niet beletten om samen u, lezer(es) vrij en kritisch voort te bouwen aan het Ronse van de toekomst. Alle Ronsenaars hebben recht op transparant bestuur. Die Ronsenaars mogen weten wie wat doet met hun geld.

Waar het grondig fout gaat, is dat sommige Ronsese gekozenen (en hun aanhang want ‘le pouvoir et l’argent’ vormen altijd en overal een gevaarlijke mix van benoemingen, vriendjespolitiek, ons kent ons en voor wat hoort wat) gaandeweg de voeling zijn verloren met de massa van gewone Ronsenaars die vandaag moeten zien rond te komen in deze harde tijden van bankcrashes en hoge werkloosheid. Het geeft hen een hautaine vanzelfsprekendheid die ik al langer ken van mijn Wetstraatjaren als journalist: zo typisch voor de vergroeiing met machtsposities.

Waar het fout gaat, is dat Ronsese schepenen er - off the record - hun beklag over maken dat een hoop mandaten en de navenante macht de afgelopen jaren systematisch heel geconcentreerd en samengebald werden gehouden. Zo, dat het bestuur van Ronse de facto in handen is van een paar tenoren die dan voor de rest geen (vet)pottenkijkers dulden. Terwijl de anderen dan mogen figureren en dan ook nog eens door hun eigen politieke ‘vrienden’ of ‘kameraden’ luiheid of onbekwaamheid worden aangewreven. (Want zij zijn slimmer dan de rest, zij weten het, zij werken...)

Waar het grondig fout gaat, is dat sommige verkozenen er bij ons - off the record - komen over klagen dat zij wél hun mandaat au sérieux nemen, terwijl ze op al die raden van bestuur en sectorcomité's hun collega’s van het schepencollege 'alleen maar eens langs zien komen, om er te tafelen en de zitpenning op te strijken'.

Waar het fout gaat met dit bestuur, is dat sommige gekozenen des volks je - off the record welteverstaan - zonder verpinken durven komen vertellen ‘dat ze het voor die habbekrats van een schepensalaris eigenlijk niet hoeven te doen. Dat ze beter kunnen verdienen in de privé'. (Wel, waarop wachten ze? Andere en betere dan als je het mij vraagt.)

Waar het grondig fout gaat in dit bestuur, is dat de ene helft van de Ronsese bestuursmeerderheid naar Vlaanderen lonkt en daartoe brieven schrijft naar Leterme om de faciliteiten af te schaffen. Brieven die door de andere helft dan worden teruggefloten, tegen een occasionele wisselmeerderheid in, waar zijn ze mee bezig?

Waar het fout gaat, is dat diezelfde ene helft van het Ronsese bestuur eentalige straatbordjes ophangt. Die dan prompt in opdracht van de andere helft weer worden weggehaald. Zo dat Ronse letterlijk wegzakt in de anonimiteit van straatjes zonder naam....

‘Tuupe vuir Ronse’ lijkt me bij dit alles verder weg dan ooit omdat deze bestuursmeerderheid steeds verder uit elkaar spoort: zowel inzake taalstatuut, economisch als sociaal.

Maar aan al die off the record-stories die mij worden verteld heeft de lezer van deze blog géén verhaal: als ze off the record blijven. Daarom dit verhaal, recht vanuit de pen. Voor u lezer. Niet voor het eigenbelang van een politiek clubje dat zich vanuit het enge eigenbelang (op een paar uitzonderingen na, nous avons les noms comme dirait Coluche) zichzelf alleen maar overleeft: tot de verkiezingen van 2012.

De Ronsenaars verdienen een veel beter bestuur dat aan één en dezelfde kar duwt en gaat voor onze geliefde stad. Het gaat ons hier niet om personen. Het gaat ons met zijn allen om Ronse. Wars van hun eigenbelang en hun partijbelangen. Het gaat ons om de dringende en dwingende uitvoering van het City Marketing Plan, het Strategisch Plan en een werkelijk: Tuupe vuir Ronse. Als dit niet kan met deze ploeg waarvan de ene de andere het licht in de ogen niet meer gunt, dan maar gauw met een andere. Het beste is voor Ronse niet goed genoeg. Zo zijn we.

Tuipe vuir Ronse.