05 juli 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

NIEUWE VLAAMSE ALLIANTIE
BEREIDT TSUNAMI VOOR IN RONSE

TERWIJL ONDERLINGE VERDEELDHEID
DE HUIDIGE MEERDERHEID VERLAMT


Voortdurend publiek gekibbel over de taal van de straatborden. Wisselmeerderheid met Vlaams Belang en Open VLD over de niet afgesproken faciliteitenbrief van Dupont naar Leterme. Zeldzame communicatie tenzij omtrent de eindeloze verzanding van de affaire Reseco (politiekazerne). Banalisering, met een hoogst zielige zo doorzichtige poging tot verkettering na van de boodschapper, in de affaire Residas. Op twee jaar van de verkiezingen oogt het plaatje van de ploeg Dupont-Deriemaker allesbehalve fraai. Van transparant bestuur is nauwelijks sprake en de hang naar Renaixance wordt nu zwaar overschaduwd door immobilisme en onderlinge verdeeldheid. Inmiddels polst de NV-A ook in Ronse bekwame kandidaten en zit een tsunami over politiek Ronse er aan te komen...

Bij steeds meer Ronsenaars vertaalt de verzuchting naar ‘rap andere en betere’ het gevoel van ongoocheling. Ontgoocheling over de onveiligheid thuis en op straat. Over de onzichtbaarheid van blauw op straat. Over de laisser-aller in een zichzelf vastrijdend verkeer zonder verkeersregeling: ook niet op spitsmomenten. Over een commercieel spookcentrum. Over een zieltogende Wijnstraat. Over kapotte Bruulwandelpaden en een verwaarloosde Oude Vrijheid. Over sociale bouwwoede alom met steeds meer nieuwe sociale appartementen die …leeg blijven. Over een niet te stuiten immigratie van steuntrekkers in de plaats van de beoogde ‘betere tweeverdieners’. Enkel twee - perperdure en hoogst riskante - prestigeprojecten (de ‘Stadstuin’ en ‘De Ververij’) moeten de illusie hoog houden van een Strategisch Plan dat Ronse aantrekkelijk gaat maken.

Nu al vooral bezig met zichzelf

In werkelijkheid zit het lokale politieke wereldje alweer helemaal gefocust op zichzelf en de lokale verkiezingen van 2012. Bij de CD&V zijn er daarbij veel meer vragen dan antwoorden. Wordt Jan Foulon kopman? Duwt Dupont dan de lijst als stemmentrekker? Kan Luc Dupont het zich wel veroorloven af te haken, nu zijn partij federaal perte totale is gereden door de Nieuwe Vlaamse Alliantie? Durft Yves Deworm nog aanblijven na zijn gigantische blunder met Residas? Neemt Joris Vandenhoucke zomaar vrede met een voorspelbare topplaats voor de snelgroeiende populaire ‘stoorzender’ Ignace Michaux?

Bij de SP.a neemt Pol Kerckhove het nu al openlijk op tegen zijn eigen gedoodverfde kopman Gunther Deriemaker voor het burgemeesterschap. Deriemaker of Kerckhove? Nedia Gmati-Trabelsi wordt zo te horen nu al zachtjes bedankt voor de bewezen dienst (de allochtone stemmenlokkerij van vier jaar geleden). Anders dan de twee ‘beroepspolitici’ dekt ze zich hiertoe als schrandere jonge juriste nu al verstandig in met een nieuwe job in Brussel. Suzy Arijs van haar kant geeft zich bij dit alles nog niet gewonnen. Waarom zou ze dat ook? Suzy blijft gewoon als zichzelf overeind tussen de oude clans en de nieuwe klieken. Geen kleine verdienste, in het socialistische kluwen van Ronse.

Bij de liberalen hebben ze inmiddels ook al een keer goed de federale verkiezingsuitslag geanalyseerd. Gezien dat 2+2 lokaal wel eens meer dan 4 zou kunnen geven. De zachte verzoeningspogingen tussen de twee blauwe (be)scheurfracties lopen daar - voorlopig - vooral vast op de alliantie van GBIC met die ene kartelpartner van de Belgicisten. Ingérable voor alle onderhandelaars 'behind closed doors', zo blijkt.

Met de federale afgang van zijn partij zitten ook voor Erik Tack de gloriedagen van het groot chagrijn (en lawijt) van Ronse erop. Temeer dat de Nieuwe Vlaamse Alliantie er, volgens mijn goede bronnen, zeker zit aan te komen. Uitstekende Vlaamsvoelende (doch tolerante) kandidaten worden daartoe nu al voorzichtig gepolst. Slaagt de partij van de informateur De Wever er inderdaad in hier om in Ronse mensen te overtuigen hun volle verantwoordelijkheid op te nemen en bijgevolg uit te pakken met een sterke lijst, dan zal de tsunami over politiek Ronse deze keer niet beperkt blijven tot het onder water lopen van het Bruulpark alleen. Dan zullen de grootste collectoren niet volstaan om de verzopen machtspolitici van deze zinkende bestuursploeg te...collecteren en af te voeren. Naar het zuiveringsstation van Ronse.