24 februari 2010

BEAU MONDE

Rue Demeulemystère:
ARMAND DEMEULEMEESTER WORDT EEN STRAAT


Er was een tijd dat we op initiatief van Elie Saegeman met Marc De Turck en nog een paar vrienden van de kunstenaar her en der vruchteloos op bedeltocht trokken om bij de officials van de stad Ronse een retrospectieve gedaan te krijgen van de Ronsese meester Armand Demeulemeester. Dit naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag. Maar toen kon het niet ‘want als je het voor de ene doet enz…’

Volgens sommigen die van niet beter wisten was Armand immers ‘een religieus kunstenaar die zijn schilderijen aan de paus schonk’. Dus een kaloot. Dus politiek not done. Dus dit en dus dat. Met andere woorden: het kon niet. Het eerbetoon van Ronse bleef hangen, tussen de mystiek en de kleine politiek.

De tijden veranderden. Inmiddels krijgt ongeveer elke schilder met iets of wat naam in Ronse een hommage-expo van de stad. En voor Armand Demeulemeester kon het dan ook: zij het dan helaas postuum. Armand kon bijgevolg zelf de expositie van al het sublieme wat hij had bijeen gepenseeld niet meer zien hangen in Ronse.

Het siert Marck De Turck dat hij, ook als voorzitter van de Cultuurraad, altijd is blijven volhouden in dat streven naar definitieve erkenning voor Armand. Mét resultaat deze keer. Want het schepencollege heeft zopas de aanleg van een Armand Demeulemeesterstraat goedgekeurd. Voor de goede orde: in de komende verkaveling ‘Rode Broeck’ aan de Molendam.

Armand had er bovenop de Wittentak allicht achteloos één van zijn heerlijke pannenkoekskens eens extra in de pan voor laten dansen en er ons een Westvleteren bij geserveerd met zijn onnavolgbare glimlach van:

'Waa doen ze noa? 'n Stroete'.

Hierbij, in volle vasten, een stukje van zijn schitterende Kruisweg. Dat magnum opus (samen met zijn Genesis) siert de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren, in godsnaam. Dat heet pas 'eeuwige roem'...


VIA CRUCIS TOURT NU DOOR VLAANDEREN

Armand schilderde zijn Kruisweg der Stilte in 1979 met levensgrote figuren in Vlaams-expressionistische stijl. De ‘Kruisweg van de Stilte’ was eerder al tijdelijk voor het publiek te zien in de abdij van Westvleteren zelf, in Brugge en in Brussel.Vanaf vandaag tot zondag 14 maart is hij te zien in de Sint-Jacobskerk in Ieper. Daarna gaat de kruisweg naar Gent, Leuven, Antwerpen en Hasselt. Bij de tournee hoort ook een kunstboek waarin bekenden hun persoonlijke visie geven bij een van de staties. Zo is er een bijdrage van Herman Van Rompuy, die een schoonbroer heeft in het Sint-Sixtusklooster.