14 februari 2010

ADIEU MENEER ALBERT


Ronse nam zaterdag in Sint-Hermes met een zeer mooie eredienst afscheid van Albert Wieleman. Een vertrouwd figuur voor allen die de gloriejaren van De Kobbe hebben beleefd. Deze immer vriendelijke man was in al zijn bescheidenheid een monument van het Ronsese sociaal leven. Voor vele jongeren was hij een rots in de branding. Op hem kon altijd gerekend worden in de Sint-Hermesparochie. In zijn afscheid herinnerde deken Michel Tjoen er dan ook passend aan dat Meneer Wieleman om zijn jarenlange inzet vereremerkt was met het ereteken van Sint-Hermes. De eredienst werd mee opgeluisterd door de gewezen medepastoor van Sint-Hermes Van Uytvang, met wijlen ‘paster Van Mullem’ één van de 'incontournables' in de rijke geschiedenis van de jeugdwerking van De Kobbe. Adieu Meneer Albert. Velen in Ronse zullen met mij die minzame blik van jou missen.