19 januari 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

VIER VRAGEN AAN SCHEPEN VAN OPENBARE WERKEN
YVES DEWORM IN VERBAND MET DE BVBA RESIDAS


'De oplettende Ronsenaar zal het wel gezien hebben. Aan het Franklin Rooseveltplein verrees in geen tijd een gloednieuwe Panos. Panos is de bekende bakkerijketen, met meer dan 100 vestigingen’. Zo schreef onlangs Het Nieuwsblad. En verder in dat verslag: ‘Enkele maanden terug kocht de projectontwikkelaar bvba Residas uit Geraardsbergen het pand aan. (…) Zaakvoerder Bart Peymans van bvba Residas blaast de loftrompet: ‘De stad Ronse doet via zijn handelspandenfonds mooie initiatieven om het centrum weer op te waarderen en nieuwe formules naar de binnenstad te lokken.’

Tot daar het ogenschijnlijk banale verslagje van deze inderdaad geslaagde investering. Wat de zeer oplettende Ronsenaar na wat 'googelen' misschien ook gezien heeft, is dat diezelfde bvba Residas de jongste jaren op de lijsten prijkte van de door schepen van Openbare Werken Yves Deworm aangegeven mandaten, naast diens andere bij ondermeer Gaselwest, TMVW, De Nieuwe Haard, De Vlaamse Ardennen enz. Op zich al verrassend, maar goed.

Een andere naam die bovendien na enig zoeken (en de bevestiging van geconsulteerde goede bronnen) ook al opduikt in verband met diezelfde bvba Residas is die van…Danny De Brakeleer. Nog opmerkelijker want als ambtenaar en stadsingenieur staat De Brakeleer onder het directe - politieke - toezicht van jawel … Yves Deworm op Openbare Werken.

Yves Deworm heeft me inmiddels zelf meteen na een eerste - naamloos - visje in deze blog laten weten ‘dat die bvba Residas van hemzelf en van Danny De Brakeleer inmiddels weer is doorverkocht’. Zoals inderdaad ook blijkt uit de verslaggeving over de Ronsese Panos-investering.

Ons kent ons

Einde verhaal? Niet helemaal. Volgens het boekje is er dus inderdaad nu geen probleem meer mee. Al roept ze toch een aantal vragen op. En als die onbeantwoord blijven, kunnen de problemen er wel nog komen, al was het via het vragenkwartuutje in de gemeenteraad... Zeker in verband met de deontologische codes van goed bestuur en de vraag of die hier zijn gerespecteerd. We stellen die vragen hierna voor alle duidelijkheid alvast zelf. Dit zowel aan Yves Deworm als aan burgemeester Luc Dupont, de eindverantwoordelijke voor een transparant bestuur in Ronse.

1. Kan het dat een schepen van Openbare Werken van Ronse (zelf overigens van beroep toenmalig ambtenaar) in de business gaat met ‘zijn stadsingenieur’ in de Ronsese immobiliën? Kan die Ronsese ambtenaar dat trouwens zomaar cumuleren? Strookt dat met de deontologische codes voor ambtenaren? Laat staan voor die van een gekozene des volks?

2. Op elke woning die in Ronse wordt verkocht heeft de stad recht van voorkoop. Quid met het gevaar voor voorkennis of belangenvermenging terzake bij dergelijk zakelijk partnership?

3. Wat met het riscio op voorkennis via het schepencollege van bijvoorbeeld de meest(biedende) interessante belangstellende investeerders in Ronse? Wat met de doorverkoop van eigen goederen onder de hoed 'verkoper', mèt miroitante subsidiëring via het Handelspandenfonds er bovenop voor de koper, dan weer onder de hoed 'bestuurder'?

4. Hadden burgemeester Luc Dupont en stadssecretaris Linda Vandekerkhove weet van deze zakelijke alliantie tussen de Schepen van Openbare Werken en de hoge ambtenaar? En zo ja, is er ingegrepen? Hoe?


Schepen Yves Deworm doet er wel goed aan om zelf in deze aangelegenheid volledige klaarheid te scheppen. (Als publiek mandataris welteverstaan, want als privépersoon zorgt hij voor zijn zaken zoveel hij wil en zoals hij dat wenst. Daar heeft niemand 'zaken' mee).

Zeker wil hij vermijden dat zijn tijd als schepen er op de valreep nog komt op te zitten voor hij dat zelf heeft gepland onder druk van aanhoudende stekelige vragen in de gemeenteraad.

Gewoon boudweg melden dat hij die bvba inmiddels verkocht heeft, is achteraf bekeken wel kort door de bocht. Hij was dus al schepen toen dat niet het geval was. Zie zijn eigen mandaatmeldingen.

Overigens kan de meerderheid een nieuwe affaire van - vermeende - belangenvermenging missen als kiespijn. De zaak van de politiekazerne komt voor de correctionele rechtbank op 19 maart en hangt nu al als één van de diverse donderwolken boven deze bestuursmeerderheid.