16 december 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

BESTUUR WORDT MEXICAANS LEGER
SCHEPENEN SCHIETEN MET SCHERP

IN HET SUKKELSTRAATJE MET CYPRIANUS

Niet dat ze in het schepencollege de Mexicaanse griep hebben opgedaan. Maar ze beginnen zich daar ten stadhuize echt steeds vaker te gedragen als een Mexicaans leger waarbij ze als pistoleros in alle richtingen schieten. De ene schepen (Joris Vandenhoucke, CD&V) hangt eerst eentalig Vlaamse straatbordekes van Cyprianus de Rore aan de muur achter de grote kerk. De andere (Gunther Deriemaker, SP.a.) laat ze even later weer wegnemen vanwege niet vooraf besproken in het college. Films met Mexicaanse legers zijn doorgaans lachwekkend. Vooral wanneer de pistoleros op elkaar schieten. De Ronsenaar kijkt op dit alles toe en zucht. Want contra-productief voor Ronse is het alleszins. Hoe komt Ronse weer in het nieuws?

En dan moeten we in ‘Inzicht’ van het Bureau Nelson zomaar slikken 'dat we als Ronsenaars dringend ons fierheidsgevoel moeten aanzwengelen'.

‘Heel wat Ronsenaars zijn nog te weinig fier op hun stad.’ Zo staat het er en zo ligt het deze week schaamteloos in uw bus. Ja hallo! Merci, Nelson NV. Hoeveel belastinggeld van de Ronsenaars is er eigenlijk betaald om deze gebakken lucht te lezen in een eveneens door de Ronsenaars betaalde stadsgazet? Zullen zij ten stadhuize ruziën, horen wij daar nog fier op te zijn ook.

In de echte wereld, niet die van het gestroomlijnde hypergepolijste wollige taalgebruik en al de stadhuiswoorden van ‘Inzicht’, verneemt diezelfde Ronsenaar vandaag dat de erg florissante rioleringsmaatschappij Innovec die nogal wat Ronsenaars aan het werk houdt niet in Ronse maar noodgedwongen …in Leuze gaat investeren.

Want in Ronse blijkt er voorlopig geen plaats meer voor investeerders. En aan de ambachtszone mag het ook al niet van de Bestendige Deputatie. De echte dramatiek van Ronse, het sukkelstraatje, ligt dus niet waar je denkt. Het Bedrijvenstarterscentrum staat er dan wel, maar nu onbreekt de industriegrond om door te starten... Fier dat we met zijn allen zijn, om zoveel Inzicht.

Street Fighting Men

Maar goed, in deze 'energieke en creatieve stad’ (sic, in Inzicht) hier alvast het verhaal van de Mexicaanse burleske.

Wanneer burgemeester Luc Dupont zijn fameuze brief schrijft naar Yves Leterme met de vraag of hij de faciliteiten in Ronse wil afschaffen, blijkt hij dat nièt vooraf te hebben doorgepraat met zijn SP.a- coalitiepartners in het college. Dupont stuurt gewoon zijn brief en vertrekt dan met vakantie.

Zijn eerste schepen en vervanger Gunther Deriemaker mag het dan wel aan de gealarmeerde verzamelde francofone pers gaan uitleggen. Hij wringt zich in alle bochten om te vertellen dat het een brief geldt van de burgemeester en dus nièt van het schepencollege. Het is met andere woorden helemaal géén collegiale beslissing.

De socialisten geven, wat had u gedacht, Dupont bij zijn terugkeer in de gemeenteraad een koekje van eigen deeg. Ze distantiëren zich van de brief, in het kader van de solidariteit met de Waalse broeders van de Collines. De wonden zijn geslagen. Maar ze worden al tijdens de onderbreking in de gemeenteraad met grapjes gelikt. De coalitie blijft overeind. Ha ja want er is geen echt alternatief…De collaterale schade wordt toegedekt met de mantel der liefde voor Ronse.

Madrigaaltje voor meerstemmige violen

En dan belandt deze stad letterlijk in het sukkelstraatje met Cyprianus de Rore. Cultuurschepen Joris Vandenhoucke vindt dat het nieuwe halve straatje van Cypriaan de taalgeschiedenis van Ronse in kan als eerste eentalige straat van Ronse.

De in het Vlaams Parlement verdwaalde fransdolle ‘Flamand d’origine qui s’ignore’ Christian Van Eycken (van het Front des Francophones, u leest het goed!) maakt in deze hoogste Vlaamse vergadering van zijn tak over het nieuwe Vlaamse straatje van Ronse.

Vlaams Minister van Binnenlandse Zaken Geert Bourgeois (NVA) vindt Vlaamse straatborden in Ronse kunnen. Hij zal dan ook niet ingrijpen als alle andere Ronsese borden ook vervlaamst worden, zo kondigt hij aan. Het punt is: Bourgeois is in deze niet bevoegd. Taalwetgeving is federale materie.

Een ander ‘probleempje’ is dat ook deze beslissing niet vooraf blijkt besproken in het schepencollege. Tja, heel vervelend. Om te beginnen…voor burgemeester Luc Dupont. Volhouden dat hij het niet geweten heeft van Joris is moeilijk hard te maken want dat gelooft geen kat. Is dat wel het geval, dan is het nog vervelender want dan is hij 'gebeten van eigen vlooien' (bij manier van schrijven). Je kan moeilijk ook Joris Vandenhoucke of wie dan ook gebrek aan collegiaal overleg aanwrijven als je zelf nog niet zo lang geleden exact hetzelfde hebt gedaan met je brief aan Leterme. Tja, een mens geraakt al eens in een sukkelstraatje van al die 'tsjeventruken'...

Vandenhoucke-Deriemaker: 't ees match nul...

Gunther Deriemaker heeft hier dus echt wel een punt wanneer hij vindt dat al dat linguïstieke gedoe achter zijn rug nu wel welletjes is. Dat hij daarbij aandringt op een debat ten gronde en een collegiale beslissing van het bestuur rond de straatnaamborden in Ronse is niks meer dan zelfrespect. Want geef toe, wat zit diene mens daar anders in dat schepencollege namens zijn vele kiezers te doen? Toch niet gewoon lijdzaam toekijken hoe ‘de tsjeven’ scoren bij de Vlaamse goegemeente door keer op keer Erik Tack zijn heu… wapperende leeuwenmanen af te knippen?

En wat met de 'dader' Joris Vandenhoucke zelf? Bij de nu gekrenkte Vlaamse gemeenschap van Ronse kan zijn reputatie als de nieuwe (heel populaire) vaandeldrager van een ronduit Vlaamse identiteit voor Ronse alvast niet meer stuk. Hij heeft zijn punt gemaakt . En hij komt er rond voor uit ook. Wie na 45 jaar faciliteiten de tijd nog niet heeft gehad om zich aan te passen aan de Vlaamse identiteit van Ronse, die kan voor hem de kerstboom in: de grote kerstboom van de Markt of de kleine onderaan... de Cypriaan de Rorestraat. Ha bon.

De eerste testmatch (naar de vanaf 2010 snel naderende verkiezingen toe) Vandenhoucke-Deriemaker eindigt voorlopig dus op gelijkspel. Dupont staat even buitenspel. Wie een rode kaart krijgt en wie een gele, dat valt nog af te wachten. Er zijn ook nogal wat Ronsenaars die zich aan dit hele verhaal vooral…blauw ergeren. Wie weet, zit een wissel er al aan te komen. Aan de zijlijn warmen een paar spelers zich alvast op: blauw van de kou. Of is het van ergernis?